پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 2 – تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی
جدول 2 – 2 – تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 3 – تاریخچه فرهنگ سازمانی :
• جرارد هنریک هافستد
2 – 3 – 4 – ویژگی ها و کارکرد های فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 4 – 1 – ویژگی های فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 4 – 2 – کارکرد های فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 5 – آثار فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 6 – مفروضات فرهنگ سازمانی :
2 – 3 – 7 – مدل های فرهنگ سازمانی
2 – 3 – 7 – 1 – مدل هریسون – هندی
2 – 3 – 7 – 2 – مدل شاین
2 – 3 – 7 – 3 – مدل شولز
2 – 3 – 7 – 4 – مدل کویین و مک گرات
2 – 3 – 7 – 5 – مدل دنیسون
2 – 3 – 7 – 6 – مدل رابینز
2 – 3 – 7 – 7 – مدل هافستد
2 – 3 – 7 – 8 – مدل کوئین و روربا
2 – 3 – 7 – 9 – مدل تطبیقی کوفای و همکاران
2 – 3 – 7 – 10 – مدل اوریلی و کالدول
منابع فارسی :
منابع غیر فارسی :

فرهنگ سازمانی

يك سازمان همانند يك فرد داراي شخصيت است ، شخصيتي كه داراي ويژگي هاي انعطاف پذيري ، محافظه كاري و نوآوري و … است . در سازمان كاركنان نسبت به يك الگوي خاص رفتاري با هم توافق مي كنند و اين همان فرهنگ سازماني است . لذا ، از آنجا كه در هر سازماني ، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شيوه ی فهم و معني بخشيدن به رويدادها را نشان مي دهد ، از فرهنگ سازماني مي توان به عنوان يك اهرم قدرتمند براي هدايت و تقويت رفتار سازماني استفاده نمود . به هر حال بالندگي سازمان به عنوان يك فرايند برنامه ريزي شده ، با دگرگوني فرهنگ سازماني برابر مي باشد و هر گونه تغييرات و دگرگوني در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازماني ، موثر واقع نمي شود . در نهايت بايد گفت كه تحقق اهداف سازماني بستگي به عواملي از جمله فرهنگ سازماني حاكم بر نيروي انساني دارد . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امكان خشنودي اعضاء آن ، بر مديران است تا فرهنگ سازماني را شناخته و بر نحوه ی تاثير آن بر سازمان آگاهي داشته باشند ( فرهنگی ، 1380 ).
علاوه بر این فرهنگ سازمانی ، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها ، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها میباشد . بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان ها تنها از طریق

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید