پیشینه تحقیق سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري

پیشینه تحقیق سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري

پیشینه تحقیق سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري سرمایه فکری
سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري
2 – 2 – 2 – مفهوم و تعاريف سرمايه فكري
جدول ( 2 – 1 ): تعاريف منتخب سرمايه فكري ( مار و مستغفر ، 2005 ، ص 1119 )
2 – 2 – 3 – مقايسه تعاريف سرمايه فكري
2 – 2 – 4 – اجزاء سرمايه فكري
2 – 2 – 4 – 1 – سرمايه انساني
2 – 2 – 4 – 2 – سرمايه ساختاري
2 – 2 – 4 – 3 – سرمايه رابطه اي ( مشتری )
2 – 2 – 5 – ويژگيهاي سرمايه فكري
2 – 2 – 6 – اهميت سرمايه فكري
2 – 2 – 7 – مديريت سرمايه فكري
2 – 2 – 8 – اصول مديريت سرمايه فكري
2 – 2 – 9 – دلایل اندازه گيري سرمايه فكري
2 – 2 – 10 – روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
1 . روشهای مستقیم سرمایه فکری :
2 . روشهای بازار سرمایه‌گذاری
3 . روشهای بازده داراییها :
4 . روشهای کارتهای امتیازی :
2 – 2 – 11 – الگوهاي اندازه گيري سرمايه فكري
2 – 2 – 11 – 1 – الگوي رهياب اسكانديا
2 – 2 – 11 – 2 – الگوي كارت امتيازي متوازن
2 – 2 – 11 – 3 – الگوي شاخص سرمايه فكري
2 – 2 – 11 – 4 – الگوي حسابرسی سرمایه فکری
2 – 2 – 11 – 5 – الگوي ترازنامه نامرئي
2 – 2 – 11 – 6 – الگوي كنترل دارايي نامحسوس
2 – 2 – 11 – 7 – الگوی ارزش افزوده اقتصادي
2 – 2 – 11 – 8 – الگوی كيوي توبين
2 – 2 – 12 – چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی داراییهای نامشهود وجود داردˁ
2 – 2 – 13 – سرمایه فکری و چالش های حسابداری مالی
2 – 2 – 14 – گزارشگری سرمایه فکری
2 – 2 – 15 – استانداردهای حسابداری و گزارشگری سرمایه فکری
2 – 2 – 16 – گزارشگری خارجی سرمایه فکری
2 – 2 – 17 – بررسي شاخص هاي سرمايه فكري در كشورهاي ديگر
2 – 2 – 18 – بررسي شاخص هاي سرمايه فكري در ايران
2 – 2 – 19 – فرق بین سرمایه فکری ، مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها
تمایز مدیریت دانش و و مدیریت سرمایه فکری
پیشینه تحقیق
فهرست منابع
منابع فارسی :
منابع انگلیسی :

سرمایه فکری
سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري
در سال 1969 آقاي جان گالبريت اولين كسي بود كه از اصطلاح سرمايه فكري استفاده كرد . اما در اواسط دهه 1980 حركت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد و شكاف عميق بين ارزش دفتري و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید