پیشینه تحقیق سرمایه فکری

پیشینه تحقیق سرمایه فکری

پیشینه تحقیق سرمایه فکری سرمایه فکری
تعریف سرمایه فکری
سنجش سرمایه فکری
دلایل سنجش سرمایه فکری
شاخص ¬ های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری
مدل ¬ ها و روش ¬ های اندازه گیری سرمایه فکری
مدل ¬ های سنجش غیرمالی سرمایه فکری
1 – ترازنامه نامرئی ( ناملموس )
2 – کنترل دارایی ¬ های ناملموس
3 – کارت امتیاز دهی متوازن ( BSC )
4 – شاخص سرمایه فکری
5 – کارگزار تکنولوژی
6 – روش جهت یابی ( مرورگر ) تجاری اسکاندیا
7 – مدل مدیریت سرمایه فکری
8 – روش جویا
9 – مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی
مدل ¬ های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری
2 – نرخ بازده دارایی ها ( ROI )
3 – روش تشکیل سرمایه بازار
4 – روش سرمایه فکری مستقیم
5 – روش ¬ های اندازه گیری مالی سرمایه فکری
6 – روش q توبین ( q Tobin )
7 – مدل ضریب ارزش افزوده فکری ( VAIC )
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

سرمایه فکری
توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد .
اگرمهم ترین ثروت یک سازمان انسانها هستند ، بنابراین بهره وری بیشتر در گرو پرورش استعداد کارکنان است . در شرکتها و موسسات آنچه که می دانند ( سرمایه فکری ) بیش ازآنچه دارند ( سرمایه مادی ) اهمیت داردو اصلی ترین مزیت رقابتی سازمان ها ، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می شودو عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند .
ایجاد شکاف بین ارزش دفتری وارزش بازار شرکتها وافزایش روز به روز آن ، محققان وصاحب نظران را برآن داشت تا درپی علت این موضوع برآیند . تحقیقاتی که در طول سالهای 1997 – 2001 انجام گرفت نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در بین500 شرکت دارای تکنولوژی مدرن امریکایی از 2 / 1به 5 رسیده است و این مطلب بیانگر این است که 80درصد ارزش شرکت در صورت‌های مالی بیان نمی‌شود .
سرمایه فکری مبحث مبهمی است که برخی نویسندگان ادعا کرده اند که سیستم های مدیریت و گزارشگری ایجاد شده به طور فزاینده ای در حال از دست دادن مربوط بودن خود می باشند زیرا این سیستم ها قادر به ارائه اطلاعات ضروری جهت مدیریت فرآیندهای دانشی و منابع دارائیهای نامشهود برای مدیران اجرائی نمی باشند . محدوديت صورت هاي مالي تهيه شده توسط حسابداري سنتي در توضيح و بسط ارزش شركت‌ها بر اين حقيقت تكيه دارد كه منابع و ارزش اقتصادي تنها توليد كالا و داشتن موجودي يا گردش بالاي نقدي نيست بلكه در بدبينانه‌ترين حالت توليد هم باید سرمايه‌هاي فكري رادر نظر گرفت .
با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات ، جامعه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید