پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی
2 – 2 – 1 – مقدمه
2 – 2 – 2 – مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی
2 – 2 – 3 – آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است ؟
2 – 2 – 4 – اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه
2 – 2 – 5 – نقش سرمایه اجتماعی در سازمان
2 – 2 – 6 – عناصر سرمايه اجتماعي
2 – 2 – 7 – نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران
2 – 2 – 8 – جنبه های منفی سرمایه اجتماعی
پیشینه تحقیق
2 – 4 – 1 – تحقیقات داخلی
2 – 4 – 2 – تحقیقات خارجی
منابع و مأخذ
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع انگلیسی

سرمایه اجتماعی
2 – 2 – 1 – مقدمه
سرماية اجتماعي موضوعي جديد در مطالعات توسعه ، اقتصاد و جامعه شناسي در سطح جهان است . از زماني كه اصطلاح و مفهوم سرمايه اجتماعي انتشار يافت زمان زيادي نمي گذرد . سرمايه اجتماعي نه تنها در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است .
نظريه ‏ پردازان علوم اجتماعي ، سرمايه اجتماعي را با كاركردها ، سطوح تحليل و بازدهي متفاوتي مورد بحث قرار داده ‏ اند . تبيين نظري سرمايه اجتماعي نشان از توجه به مؤلفه ‏ هاي مختلف در مقياس و ابعاد متفاوت دارد . اين نوع نگاه هر چند كه زوايايي از اين مفهوم را روشن ساخته است ،‏ ليكن هنوز نسبت به برخوردار بودن از نگاهي جامع فاصله دارد ( خمرنیا و همکاران ، 1389 ، ص210 ).
2 – 2 – 2 – مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است . هر چند این مفهوم پیشینه طولانی ندارد اما کاربرد آن به تدریج از دهه 1990 به این سو در تحقیقات و مقالات دانشگاهی بویژه در رشته های جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن ، پیر بوردیو ، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است .
بزعم کلمن مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه ابزار تحلیلی برای پژوهش های اجتماعی است . کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کلان نام گرفته است ، نقش مؤثری را می تواند ایفا کند . همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی ، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه ، مورد توجه سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است .
تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دو جانبه تعاملات و شبکه هایی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید