پیشینه تحقیق روش يادگيري در حد تسلط

پیشینه تحقیق روش يادگيري در حد تسلط

پیشینه تحقیق روش يادگيري در حد تسلط روش يادگيري در حد تسلط :
مفهوم تسلط :
مراحل روش يادگيري در حد تسلط :
محاسن روش تدریس یادگیری در حد تسلط :
محدوديت‌ها :
یادگیری تا حد تسلط ( انفرادی )
روش آموزش برای یادگیری
مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط
نتایج پژوهش ها و و نظرهای موافق و مخالف درباره ی آموزش برای یادگیری در حد تسلط :
روش تدریس یادگری در حد تسلط
مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط
مرحله نخست : آماده سازی درس
مرحله دوم : ارئه درس :
مرحله سوم : تمرین منظم :
مرحله چهارم : تمرین هدایت شده
مرحله پنجم : تمرین مستقل
ب : سوابق پژوهشی ( پیشینه داخلی و خارجی )
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
پیشینه خارجی
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع فارسی
منابع غیرفارسی :

روش يادگيري در حد تسلط :
اين روش ابتدا در مدل يادگيري جان كارول ( 1963 ) ارائه شده و بعدها به وسيله بلوم ( 1968 ) گسترش يافت . نرخي زيربنايي روش يادگيري در حد تسلط اين است كه اگر شرايط مناسب آموزش مزاحم شوند و زمان كافي در نظر گرفته شود ، هم يا تقريباً هم يادگيرندگان مي توانند هم يا تقريباً هم مدل سازي آموزش يك درس بياموزند ، يعني برآنها تسلط يابند ( بلد )، 1982 ، ترجمه سين ، 1363 با گاسكي ويگلش ، 1968 .
بر اساس اين نظريه ، يادگيري آموزشگاهي مبتني بر زمان است . يعني هر چيز زمان يادگيري بيشتر باشد مقدار يادگيري نيز بيشتر خواهد بود :

مفهوم تسلط :
منظور از تسلط مقدار يادگيري واقعي‌ يادگيرانه است . بنابراين ، تسلط هم به بازده مطلوب يادگيري و هم به سطح قابل قبولي از عملكرد كه حاكي از توفيق در يادگيري باشد اشاره مي‌كند . معني اين سخن آن است كه يادگيري يا بر يك بازده يادگيري تسلط مي‌يابد در تسلط ‌يابي شكست مي‌خورد . يعني در ريشه . بر حد تسلط در جاي ممكن وجود ندارد .

مراحل روش يادگيري در حد تسلط :
1 – تعيين هدف‌هاي آموزشي : مهم هدف‌هاي آموزشي خود را در قالب هدف‌هاي دقيق رفتاري تهيه مي نمايد .
2 – تعيين رفتار ورودي و سنجش آغازين : معلم با تحليل هدف ها : اطلاعات و مهارت‌هاي پيش نياز ضرورت براي يادگيري آن را به صورت رفتارهاي ورودي مي‌نويسد بر تهيه سنجش آغازين يا ارزشيابي آغازين مي‌پردازد .
3 – تعيين حد تسلط : ارزشيابي تكويني و تراكمي در روش يادگيري در حد تسلط بر نوعي ملاك يا معيار عملكرد نياز دارند كه نشان دهد يادگيرندگان در يادگيري هدف‌هاي آموزشي به حد تسلط رسيده‌اند يا نه .
بلاك ( 1972 ) براي تعيين ملاك عملكرد در رسيدن به حد تسلط كمتر است كه اين ملاك بايد داراي ويژگي‌سازيي باشد :
الف – مبتني / همان تصميم و ارزشي انتخاب هدف‌هاي آموزشي باشد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید