پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

پیشینه تحقیق تعهد سازمانی تعهد سازمانی
تعاريف تعهد
ايجاد و تقويت تعهد
ويژگيهاي کارکنان متعهد
تعهد سازماني
: دلايل توجه به تعهدسازماني
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چندبعدي ؟
الگوهاي چندبعدي
مدل اريلي وچتمن
مدل مي ¬ ير و آلن :
مدل آنجل و پري :
مدل ماير و شورمن :
مدل پنلي و گولديک :
تعريف ديويد اولريچ :
ابعاد تعهد سازماني
الف – وابستگي عاطفي
ب – درك هزينه ها
ج – احساس تكليف
مطالعات در زمينه عوامل موثر بر تعهد سازماني
تعهد عاطفي
مطالعه استيرز و همكاران ( 1987 )
مطالعه مودي و همكاران
1 – ويژگيهاي شخصي
2 – ويژگيهاي مبتني بر نقش
3 – ويژگيهاي ساختاري
4 – تجربيات كاري
5 – رضايت شغلي
تعهد مستمر
مطالعات ” آلن و مي ¬ ير “
تعهد تكليفي يا هنجاري
پيشينه تحقيقات
پيشينه تحقيقات سلامت سازماني
پيشينه تحقيقات تعهد کارکنان و تعهد سازماني
پيشينه تحقيقات درزمينه رابطه بين سلامت سازماني وتعهد کارکنان
منابع فارسي
منابع لاتين

تعهد سازمانی
” کارکنان ارزشمندترين دارايي ما هستند “ اين ادعا بارها و بارها توسط مديران و رهبران مطرح شده است ، براي اثربخش تر کردن کارکنان بايستي تدابيري انجام شود ، زيرا اکثر مواقع در سازمانها همواره فاصله و شکافي بين آنچه مي دانيم و آنچه انجام مي دهيم ( رفتار مي کنيم ) وجود دارد و براي از بين بردن و يا کاهش اين شکاف توجه به مهارت ها و نگرش هاي کارکنان ، مدل هاي ذهني آنها ، نظام ارزيابي عملکرد و پاداش سازمان و بالاخره فرهنگ و ارزش هاي افراد الزامي است . تمامي اين موضوعات مربوط به حوزه منابع انساني مي باشد . ( ابوالعلايي ، 1385 : 112 ) تعهد به عنوان يکي از نگرش هاي کارکنان ( مجيدي ، 1376 : 32 )، مولد دارائيهاي نامشهودي است ، و به تعبيري مي توان آن را يک هدف ( نه يک وسيله )، تلقي کرد ، کارکناني که تعهد بيشتري دارند موفقيتهاي حرفه‌اي بيشتري دارند ( Poon , 2004 : 375 ). سازماني که سطوح بالاتري از تعهد کارکنان را دارد در مقايسه با سازماني که داراي سطوح پايين تري از تعهد است ، کارکنان بيشتر به هم کمک مي کنند ، خوشحال ترند ، در زمان آمدن به شرکت هيجان و اشتياق بيشتري دارند ، تشريک مساعي بيشتري مي کنند و با هم رفيق ترند . در کنار اين نتيجه و محصول مثبت اجتماعي ، تعهد مديران ابزاري براي نيل به مقاصد مهم ديگر نيز به شمار مي‌رود . ( ابوالعلايي ، 1385 : 79 ) راه‌ هاي زيادي براي افزايش تعهد وجود دارد ، اگر مدير سازمان به سلامت سازمان تحت مديريتش توجه خاصي داشته باشد اين توجه باعث مي شود که کارمندان متعهدتر و وظيفه شناستر باشند ، سازمان سالم جايي است كه افراد دوست دارند به محل كارشان بيايند و به اينكه در اين محل كار كنند ، افتخار مي كنند .
سلامت سازماني در تبيين يکي از متغيرهاي مهم در زندگي سازمانييعني

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید