پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی

پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی

پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی تعارضات زناشویی
2 – 2 – 1 – 3 – عوامل تعارض
2 – 2 – 1 – 4 – زمینه های تعارضات زناشویی
2 – 2 – 1 – 5 – نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین
2 – 2 – 1 – 5 – 1 – نظریه فشار روانی بعد از ضربه
2 – 2 – 1 – 5 – 2 – فرضیه ایمنی هیجانی
2 – 2 – 1 – 5 – 3 – نظریه روابط شیء
2 – 2 – 1 – 5 – 4 – فرضیه قطع خانوادگی
2 – 3 – تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان
منابع فارسی
منابع لاتین

تعارضات زناشویی
تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با يكديگر ، ناسازگاري و نظرات و اهداف و رفتاري كه در جهت مخالفت با ديگري صورت مي‌گيرد و همچنين ستيزه‌اي بين افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراكات مختلف به وجود می آید ( رابينز ، 1998 ، كبيري ، 1384 ). کنش و واکنش دو فرد که قادر نیستند منظورخود را تفهیم نمایند ، تعارض یا تنازع نامیده می ‏ شود ( وایل ، 2004 ). وجود تعارض زناشویی ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی است و گاهی اوقات ، آن قدر شدت می یابد که احساس خشم ، خشونت ، کینه ، نفرت ، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی در روابط زوجین حاکم می شود و به شکل حالات تخریب گر و ویران گر بروز می کند ( یونگ و لانگ ، 1998 ).

از دیدگاه كاهن ( 1996 ) و به نقل از ماركمن ( 1998 ) هرجا عدم توافق ، تفاوت يا ناسازگاري بين همسران وجود داشته باشد تعارض به وجود مي‌آيد . فاورز و السون ( 1997 ) نيز زوجين متعارض را ناراضي از عادات و شخصيت همسر و داراي مشكل ارتباطي در حوزه‌هاي گوناگون مي‌دانند . از نظر گلاسر ( 2000 ؛ به نقل از قربانی ، 1384 ) تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن ، خود محوری ، اختلاف در خواسته ها ، طرحواره های رفتاری و رفتار غیر مسؤولانه نسبت به ارتباطات زناشویی و ازدواج است ( شارف ، 1996 ، گلاسر ، 2000 ، فرحبخش ، 1383 ).
در ارتباط بين افراد ، تعارض وقتي بروز مي‌كند كه فرد بين اهداف ، نيازها ، يا اميال شخصي خودش و اهداف ، نيازها و اميال شخصي طرف مقابلش ناهمسازي و ناهمخواني مي‌بيند ( پريوت و روبين ، 1997 ؛ به نقل از وانگ ، 2006 ).
از دیدگاه سکستون ( 1996 ؛ قربانی ، 1384 ) تعارض هنگامی رخ می دهد که چیزی ، رضایت را برای شخص فراهم کرده ، در حالی که همان چیز ، برای دیگری محرومیت را به دنبال آورد . رایس ( 2003 )، دو نوع

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید