پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات

پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات

پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات بازاریابی خدمات
2 – 2 – 2 . استراتژی های بازاریابی برای سازمان های خدماتی
3 – 2 – 2 . کیفیت خدمات
1 – 3 – 2 – 2 . مفهوم کیفیت خدمات
2 – 3 – 2 – 2 . ابعاد کیفیت در حوزه خدمات
4 – 2 – 2 . رضایت مشتری
1 – 4 – 2 – 2 . تعریف رضایت مشتری
5 – 2 . مروری بر تحقیقات انجام شده
1 – 5 – 2 . مقدمه
2 – 5 – 2 . مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران
4 – 3 – 5 – 2 . یک تحلیل وفاداری مشتری در مخابرات ( جسی ¬ جون – 2011 )
5 – 3 – 5 – 2 . عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری در بازار GSM نیجریه ( آدپوجیا – 2012 )
فهرست منابع
منابع فارسی :
منابع انگلیسی :

بازاریابی خدمات
اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و ملت ها قرار گرفته و از مرحله اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارها تبدیل شده است ، اغلب شرکت های کوچک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شده اند و در مرحله سازماندهی بازاریابی خود هستند .
برای سازمان های غیرتجاری مانند موزه ها ، دانشگاه ها و نهادهای دولتی ، بازاریابی به منزله روش و وسیله ای برای ارتباط با مردم است . کشورهای در حال توسعه در مرحله آزمایش اصول بازاریابی برای بهبود سیستم توزیع داخلی خود و شناخت نقش احتمالی آن در بازارهای جهانی اند . بعضی از کشورها نیز در مرحله مطالعه چگونگی استفاده از تحقیقات بازاریابی ، تبلیغات و قیمت گذاری برای بهبود برنامه ریزی های خود هستند .
تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است . مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته ، پدیده ای بازرگانی ، فرآیندی اقتصادی ، فرآیند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات ، فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر . هر کدام ازاین تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است .
به نظر فیلیپ کاتلر ( 1382 ) برجسته ترین صاحب نظر در این رشته ، بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن ، افراد و گروه ها ، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید ، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش با دیگران ، تأمین می کنند .
2 – 2 – 2 . استراتژی های بازاریابی برای سازمان های خدماتی
سازمان های خدماتی مانند شرکت های تولیدی ، برای تعیین جایگاه خود در بازارهای منتخب و مورد نظر اقدام به بازاریابی می کنند ولی از آنجا که خدمات با محصولات قابل لمس متفاوت اند ، به روش های دیگری از بازاریابی نیاز دارند . در یک شرکت تولیدی ، معمولاً محصولات استاندارد می باشند و می توان آنها را در قفسه چید و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید