پیشینه تحقیق اعتماد به نفس

پیشینه تحقیق اعتماد به نفس

پیشینه تحقیق اعتماد به نفس اعتماد به نفس
تعریف اعتماد به نفس :
2 – 2 – 2 – 2 – عزت نفس از دیدگاه های مختلف :
2 – 2 – 2 – 2 – 1 – عزت نفس از دیدگاه مازلو
2 – 2 – 2 – 2 – 2 – عزت نفس از دیدگاه راجرز
2 – 2 – 2 – 2 – 3 – عزت نفس از دیدگاه آلفرد آدلر
2 – 2 – 2 – 2 – 4 – عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت
2 – 2 – 2 – 3 – اهمیت اعتماد به نفس :
2 – 2 – 2 – 4 – پیامدهای داشتن عزت نفس سالم :
2 – 2 – 2 – 5 – ریشه های رشدی اعتماد به نفس :
2 – 3 – تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان
منابع فارسی
منابع لاتین

اعتماد به نفس
تعریف اعتماد به نفس :
اعتماد به نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن ، این حس از مجموع افکار ، احساسات و عواطف فرد در طول زندگی ناشی می شود ( بین و کلمز ، 2005 ، ص26 ). اعتماد به نفس افراد در هر جامعه اي به طور مستقيم به سيستم و قوانين اجتماعي بر مي گردد و فرهنگي که در خانواده رسوخ و فرد در آن رشد کرده است . بدون شک اولين نهادي که اعتماد به نفس فرد را بالا مي برد ، خانواده و والدين هستند ( اقلیما ، 1391 ). اعتماد به نفس داشتن ، یعنی باور قلبی به این که فرد توانایی انجام هر کاری را که بخواهد دارد ، این احساس زاییدۀ تعهد هر انسان نسبت به خودش است و باور شخصی فرد را به عنوان یک انسان نشان می دهد .  اعتماد به نفس پایه و اساس یک شخصیت شاد است و باعث می شود که فرد نسبت به توانایی ها و  محدودیت های خود شناخت داشته باشد و در اثر کنترل افکار و احساسات ، سازش و تمدد اعصاب برای وی به وجود می آید . احساس ارزشمندی از توانایی های خود عزت نفس نامیده می شود ، بطور کلی ارزیابی هایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را تشکیل می دهد . همچنین عزت نفس درجه تصویب ، تأیید و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود احساس می کند ( بیابان گرد ، 1382 ).

2 – 2 – 2 – 2 – عزت نفس از دیدگاه های مختلف :
2 – 2 – 2 – 2 – 1 – عزت نفس از دیدگاه مازلو
عزت نفس در سلسله نیاز های مازلو در ردیف چهارم هرم قرار دارد . برآورده شدن نیاز به عزت نفس به شخص اجازه می دهد تا نسبت به قابلیت ، ارزشمندی و کارآمدی خود احساس اطمینان کند . عزت نفس از نظر مازلو زمانی پدیدار می گردد که فرد احساس کند مورد محبت قرار گرفته و از احساس تعلق برخوردار شده است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید