پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی

پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی

پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی مبانی نظری اضطراب ریاضی
رفتارگرایی
نظریه کارآمدی پردازش
نظریه بازداری
نظریه کنترل انگیزش
تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها
جنسیت و اضطراب ریاضی
حل مسأله و اضطراب ریاضی
منابع فارسی :
منابع لاتین

مبانی نظری اضطراب ریاضی
درس ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره برای دانش آموزان و والدین آن ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست . اهمیت این رشته و مسائل مربوط به یادگیری آن منجر به شکل گیری تحقیقات عمده ای شده است که از آن جمله تحقیقات مربوط به نقش اضطراب ریاضی در یادگیری ریاضیات است .
اضطراب ریاضی برای اولین بار در سال 1975توسط درگر و آیکن به عنوان یک اصطلاح جدید برای توصیف دشواری نگرش دانش آموزان در رابطه با ریاضیات معرفی شد . پری اضطراب ریاضی را عدم توانایی شخص برای کنار آمدن با موقعیت های کمی ، شامل موقعیت هایی که با اعدادو ارقام سر و کار دارند و در شرایط کلی با ریاضیات تعریف کرده است .( به نقل از سید سعید ترابی و همکاران ، 1392 )
اضطراب به طور کلی و اضطراب ریاضی به طور ویژه می تواند میزان حواس پرتی و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختلال در ساختارهای ذهنی و فرایندهای پردازش اطلاعات ، موجب تحریف ادراکات افراد از پدیده ها و مقوله های ریاضی شود . ترس از ریاضیات به ایجاد موانعی هیجانی و ذهنی می انجامد که پیشرفت در ریاضیات را در آینده بسیار دشوار می سازد . بر این مبنا دانش آموز یک نگرش تقدیر گرایانه را برگزیده و انتظار دارد امروز در موقعیت ریاضی بد عمل کند . این شرایط به یک چرخه ی معیوب و پیشگویی کام بخش تبدیل می شود . به این صورت عملکرد در درس ریاضی تحت تأثیر اضطراب ریاضی قرارمی گیرد . کاهش در اضطراب با بهبود پیشرفت در درسی در درس ریاضیات همراه است . و زمانی کهمسائل پیش رو پیچیده تر می شوند ، این اضطراب بیشتر شده و عملکرد ضعیف تر در ریاضی محتمل تر می گردد ( همان منبع ).
توبیاز و ویسبورد ( 1992 ) اضطراب ریاضی را به عنوان ترس ، درماندگی ، وقفه و به هم ریختگی ذهنی که در بین بعضی افراد به هنگام حل مسائل ریاضی اتفاق می افتد ، تعریف کرده اند .
هندل و داویس ( 1924 ) اضطراب ریاضی را به عنوان یک واکنش عاطفی که شامل اجتناب از ریاضی ، شکستهای متناوب در یادگیری مهارتهای ریاضی و همچنین ارزشیابی منفی مربوط به مدرسه توصیف می کنند .
ریچاردسون وسوین ( 1972 ) اضطراب ریاضی را به عنوان احساس تنش و اضطرابی که مزاحم دستکاری اعداد و حل مسائل ریاضی در موقعیتهای گوناگون زندگی روزمره و موقعیت های تحصیلی می باشد ، توصیف کرده اند .
اضطراب ریاضی ممکن است همچنین با استفاده از یک رویکرد سه سیستمی که شامل ابعاد فیزیولوژیکی ، خودسنجی و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید