پیشنه و ادبیات نظری بهره وری اماکن ورزشی

پیشنه و ادبیات نظری بهره وری اماکن ورزشی

پیشنه و ادبیات نظری بهره وری اماکن ورزشی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهره وری اماکن ورزشی

فصل دوم – مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق
مقدمه
بهره وري
آمار
– آمار اماكن و تاسيسات ورزشي
– زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي
– آمار منابع انساني
پايه هاي علمي
– تحقيقات انجام شده در داخل كشور
– تحقيقات خارج از كشور

مقدمه :
در اين فصل پيشينه تحقيق براساس موضوعات مرتبط و مورد نظر دسته بندي و بيان گرديده است . قبل از بيان تحقيقات انجام شده لازم است مختصري از تاريخچه اماكن و فضاهاي ورزشي گذشته در ايران مطرح شود و در ادامه مباني نظري در خصوص بهره وري ورزشي در رابطه با اماكن و تاسيسات ورزشي و منابع انساني بيان گرديده و در پايان به پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج كشور در اين پيرامون از زواياي مختلف پرداخته شود .
تاريخچه اماكن و فضاهاي ورزشي در ايران :
در ميان كشورهاي مشرق زمين بي گمان ايران تنها كشوري است كه در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين اولويت را به ورزش و تربيت بدني اختصاص داده بود ، در حالي كه چينيان در دوران پيشين به ورزش و تربيت بدني توجه چنداني نداشته‌اند و هندويان نيز پرورش تن و فعاليت هاي بدني را گاه حتي مذموم مي‌دانستند . ايرانيان به اهميت ورزش به عنوان وسيله اي براي تقويت توانايي و حفظ سلامتي در جهت داشتن ارتشي سلحشور و پيروزمند پي برده بودند . تقويت قواي جسماني و پرداختن به ورزش از زمان حكومت مادها شروع و در زمان هخامنشيان رونق گرفت . گزئنون مي گويد در هر شهر پارس محلي به نام الوئزا براي تحكيم فنون جنگي و ورزش برپا بود . اين ميادين از 4 قسمت تشكيل شده : يكي براي كودكان ، ديگري براي نوجوانان ، سومي براي مردان و چهارمي براي كساني كه ديگر نمي توانند اسلحه برگيرند . كودكان و مردان در طليعه صبح ، پيرمردان در روزهاي معين وقتي كه مي‌توانستند ولي جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر مي شدند . برجسته‌ترين قسمت تربيت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشي بود . مفهوم تربيت بدني در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد يونانيان بود . انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نيرومندي و رشد جسمي انجام مي‌شده بلكه متضمن تربيت خودداري ، چالاكي ، شكيبايي و تحمل سختي‌ها مانند تشنگي و گرسنگي و نيز هدف جويي و ايجاد روح قهرماني بوده است . هردوند نويسنده نامي يوناني در مورد تعليم و تربيت ايرانيان باستان مي گويد : ايرانيان به فرزندان خود 3 چيز مي‌آموزند : اسب سواري ، تير اندازي و راستگويي . [ 10 ]
تاثير محل ها براي بازي چوگان و زورخانه‌ها در پيشرفت ورزش غير قابل انكار است . ايران باستان براي چوگان بازي محل‌هايي را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر مي گرفتند و به اجراي آن مي پرداختند . تمرين با ابزارهاي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید