پيشينه پژوهش پايان نامه سبک های دلبستگی

پيشينه پژوهش پايان نامه سبک های دلبستگی

پيشينه پژوهش پايان نامه سبک های دلبستگی
سبک دلبستگی
2 – 2 اصول نظریه دلبستگی
2 – 2 – 1 دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است
تلاش برای جستجو و حفظ تماس با افراد مهم زندگی یک قاعده برانگیزاننده اولیه و ذاتی بشر است که در تمام طول زندگی با وی همراه است . وابستگی یکی از بخش های ذاتی بشر است که با گذشتن از دوران کودکی از وی جدا نمی شود . همچنین امروزه این دیدگاه توسط نویسندگان فمنیست بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ( میلر و استیور ، 1997 ؛ به نقل از جانسون و ویفن ، 1388 ).
2 – 2 – 2 دلبستگی ایمن مکمل خودمختاری است
بر اساس نظریه دلبستگی ، چیزی تحت عنوان استقلال کامل از دیگران یا وابستگی افراطی به آنها وجود ندارد ( بریثرتون و مان هالند ، 1999 ). بر طبق نظریه دلبستگی فقط وابستگی اثر بخش و غیر اثر بخش وجود دارد . وابستگی ایمن منجر به پرورش خود مختاری و اعتماد به نفس در فرد می شود . در واقع ، وابستگی ایمن و خود مختاری دو روی یک سکه است و هیچ گاه دوگانگی با یکدیگر ندارند . مطالعات نشان داده است که دلبستگی ایمن با احساس مثبت ، منسجم ، نسبت به خود مرتبط است ( صالحی ، کوشکی ، باغداساریانس و همکاران ، 1390 ). هر قدر ارتباطاتمان ایمن تر باشد ، مستقل تر و متفاوت تر می توانیم عمل کنیم . در این الگو ، سلامتی یعنی حفظ احساس وابستگی و اتکاء متقابل همراه با خود کفایتی یا جدایی از دیگران . ( جانسون و ویفن ، 1388 ).

2 – 2 – 3 دلبستگی ، پناهگاهی امن برای فرد مهیا می سازد .
حضور مظاهر دلبستگی که معمولا شامل والدین ، فرزندان ، همسر یا معشوق می شود ، منحر به احساس آرامش و امنیت و بر عکس در دسترس نبودن آنها منجر به پریشانی می شود . به عبارتی ، نزدیکی به فرد مورد علاقه سیستم عصبی را آرام ساخته و یک پادزهر طبیعی بر علیه احساس اضطراب و آسیب پذیری قلمداد می شود . دلبستگی های مثبت ، پناهگاهی ایمن را خلق می کند که ذخیره امنی را بر علیه اثرات پریشانی و عدم اطمینان فراهم می سازند ( میکالینسر ، فلوریان و ولر ، 1993 ؛ به نقل ازجانسون و ویفن ، 1388 ). همچنین دلبستگی های مثبت ، بافت خوش بینانه ای را برای رشد مستمر شخصیت مهیا می سازند . ( جانسون و ویفن ، 1388 ).

2 – 2 – 4 دلبستگی ، اساس ایمنی را فراهم می سازد
علاوه بر این ؛ دلبستگی ایمن ، اساس ایمنی را برای افراد مهیا می سازد که به واسطه آن افراد می توانند دنیایشان را کشف کرده و پاسخ های سازگارانه تری به محیط اطرافشان بدهند . وجود چنین اساس ایمنی افراد را به اکتشاف و گشودگی شناختی نسبت به اطلاعات جدید ، تشویق می کند ( میکالینسر ، 1997 ). این اساس ایمن ، اعتماد به نفس لازم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید