پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی

پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی

پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی رضایت زناشویی
تاریخچه رضایت زناشویی
رضایت از زندگی زناشویی مفهومی است که از سالیان بسیار دور مورد توجه قرار گرفته است و جوامع همیشه در پی پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش رضایت زندگی زناشویی و حل کردن مسائل مربوط به زوجین و زندگی زناشویی بوده اند . از سوی دیگر در طی سالیان بی شمار تحقیقات فراوان در رابطه با زندگی زناشویی و سلامت روانی که خود جزو عوامل تعیین کننده در میزان رضایت از زندگی است ، صورت گرفته است که نشان داد که بین این دو ، رابطه وجود دارد و فشارهای زندگی مشترک با آسیب‌های روانی ، مخصوصاً ‌افسردگی ، اختلالات اضطرابی و بیماری‌های جسمی مرتبط است . تاریخ دقیق شروع پژوهش در مورد رضایت زندگی زناشویی مشخص نشده است ، اما همیشه بشر در جستجوی راهکارهایی برای ارتقاء زندگی خود و خصوصا زندگی زناشویی و افزایش رضایت بوده است ( آریندل ، هسینک و سرجی ، 1999 ).
2 – 2 – 2 تعاریف رضایت زناشویی
بر طبق تعریف ، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند ( سرمدی ، 1385 ).
در تعریف دیگر سلیمانیان ( 1390 ) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است . طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد .
در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است ، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند ( صالحی فدری ، 1392 ).
هاکینز ( 2002 ؛ به نقل از عطاری ، امان الهی و مهرابی زاده ، 1385 ) رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند : احساس خشنودی ، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند . رضایت یک متغیر نگرشی است . بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود . طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند .
در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است . یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد ، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است . رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می کند ( هنری ، 2008 ).
در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید