پيشينه پژوهش انگیزه پیشرفت

پيشينه پژوهش انگیزه پیشرفت

پيشينه پژوهش انگیزه پیشرفت انگیزه پیشرفت
در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر ، شاید دیگر مسائلی مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و بیهودگی در حال گسترش است . بنابراین اگر بتوانیم افراد جامعه را به سوی زندگی ای بهتر سوق دهیم ، یعنی این نگرش که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم ، مي‌توانیم بسیاری از مشکلات روانی را کاهش دهیم . این مسئله در روانشناسی مثبت نگر حتی به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گرفته است . بگونه ای که به فرد مي‌آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به دنبال فرصت‌های ایجاد شده باشد ، نه این که در جریان افکار منفی خودکار خود گرفتار شود . در روانشناسی مثبت نگر ، پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در زندگی است ( کورِی ، ساتویندر و ادواردو ، 2010 ). البته این که فرد خود را گرفتار ملاک‌هاي رقابتی اجتماعی کند کار درستی نیست ، پیشرفت باید با توجه به ملاک‌هاي فردی و برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که بیشتر بر مبنای انگیزه‌هاي درونی خود رفتار کند تا در صورت عدم موفقیت از مسیر پیش رفت باز نماند ( کوهن ، فریدریکسون ، برون و کان وی ، 2009 ).
در مورد انگیزه پیشرفت تعریف‌هاي مختلفی ارائه شده است بنا به تعریف ویلدر ( 1989 ) این انگیزه عبارت است از میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی یا تسلط بر امور ، افراد یا اندیشه‌ها و دستیابی به یک معیار متعالی از خود نشان مي‌دهند . بر اساس تعریفی دیگر ، انگیزه پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران ، دستیابی به پیشرفت با توجه به ملاک‌هاي مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت است ( روبینز ، 1993 ). همچنین ، گیج و برلانیر ( 1992 ) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده اند . بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از رفتارهاست . افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم متفاوتند . برخی دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند و برای به دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدف‌هاي خود تلاش مي‌کنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند ( اتکینسون ، 1966 ).
2 – 2 – 2 – انواع انگیزه پیشرفت
تقسیم بندی هدف گرا : انگیزه های پیشرفت به دو دسته اصلی ، انگیزه های عملکردی و انگیزه های تبحری ، تقسیم شده‌اند . در ارتباط با انگیزه های عملکردی شخص می خواهد شایستگی خود را به دیگران نشان دهد یا آن را بهبود بخشد ( مومرستیگ و همکاران ، 2011 ). افراد در انگیزه های عملکردی معمولاً شایستگی خود را بر اساس یک معیار ارزیابی می کنند . افراد دارای انگیزه های عملکردی روی این موضوع تمرکز دارند که توانایی ها و مهارت های خود را در مقایسه با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید