پيشينه تحقيق مهارتهای اجتماعی

پيشينه تحقيق مهارتهای اجتماعی

پيشينه تحقيق مهارتهای اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی
مهارت اجتماعی و سازگاري اجتماعی فرایندي است که افراد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درك و پیش بینی کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم ، نمایند . سازگاري اجتماعی مترداف با مهارت اجتماعی است و شامل توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه ي خاص اجتماعی ، به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد ( خدایاری فرد ، 1385 ). مهارت اجتماعی فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه ای بسنده و موثر با محیط ، سایر انسانها و خود تغییر می دهد . اساس مهارت اجتماعی به وجود آوردن تعادل بین خواستهای خود و انتظارات جامعه است که می تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر بگذارد ( دینگرا و همکاران ، 2005 ). مهارتهاي اجتماعي فقط شامل دوست يابي نمي شود . اگرچه افرادي که اين مهارت را زياد دارند ، خيلي سريع جو دوستانه با افراد ايجاد مي کند ولي اين مهارت بيشتري به دوست يابي هدفمند مربوط مي شود . افرادي که مهارت هاي اجتماعي قوي تري دارند به راحتي مي توانند مسير فکري رفتار ديگران را در سمتي که مي خواهد هدايت کنند ، خواه با توافق او براي ايجاد رفتار جديد باشد ، خواه به برانگيخين او براي ايجاد رفتار ، عملکرد و يا توليد رفتار جديد باشد . افرادي که مهارت هاي اجتماعي بالا دارند هميشه درصدد هستند تا چرخه وسيعي از اطلاعات را فراهم کنند و خيلي جنبه هاي مشترک افراد را شناسايي مي کنند و بعد از آن رابطه اي موثر برقرار مي کنند و اين عملکرد حاکي از اين است که اعمال آنها براساس فرضيات حساب شده و دقيق مي باشد . آنان در اولين فرصت در محيط کاري ، يک شبکه ارتباطي قوي برقراري مي کند ( گلمن و بوياتزيس ، 1995ترجمه ابراهيمي ، 1385 ). يكي از خصايص مهم ، افرادی كه از رشد اجتماعي كافي برخوردارند ، اين است كه آنها واجد مهارت هاي اجتماعي هستند ، به عبارت ديگر مي دانند چگونه كنش كنند تا خوشايند ديگران باشند . بسياري از روان شناسان بر اين باورند كه رشد ناكافي مهارت هاي اجتماعي نقش بسزايي در ناكامي و شكست هاي آتي كودكان دارد . كودكاني كه توانايي هاي ضروري براي كاركردهاي بين فردي مؤثر را ياد نگرفته اند ؛ پرخاشگر ، تندخو و منزوي هستند و مورد تنفر ديگران قرار گرفته و توان همكاري مؤثر با ديگران را ندارند و به شدت در معرض خطرات جسمي ، روحي ، اخراج از مدرسه و غيره مي باشند ( وارد ، 2004 ). فردي که قالبهاي اجتماعی قابل قبول اجتماعی را می پذیرد دیگران را به ، درستی درك نموده و روابط واقعی و احتیاجات اجتماعی را با روشن بینی پذیرا می شود چنین فردي خوب می فهمد چه چیز صحیح و چه چیز غلط می باشد . مهارت اجتماعی ، رفتارهاي انطباقی یاد گرفته شده اي است که فرد را قادر می کند تا با افراد دیگر رابطه اي متقابل داشته و از خود پاسخ هاي مثبت بروز دهد . فردی دارای مهارت اجتماعی است که به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید