پيشينه تحقيق بیماری عروق کرونر

پيشينه تحقيق بیماری عروق کرونر

پيشينه تحقيق بیماری عروق کرونر بیماری عروق کرونر
همه گیر شناسی بیماری قلبی _ عروقی
بر اساس اطلاعاتی که از پژوهش های همه گیر شناسی بر می آید ( دنولت ، 1997 ، سارافینو ، 1384 ) ، بیماریهای قلبی – عروقی در ایالات متحده ، در راس علل مرگ قرار دارد . و در اکثر ممالک صنعتی نیز چنین است و در کنار سرطان و سکته مغزی از علل اصلی مرگ در جهان است . این بیماریها از عوامل مربوط به رفتارها ، عادات و شیوه های زندگی افراد تاثیر می پذیرند . کاپلان و همکاران ( 1382 ) تعداد بیماران مبتلا به بیماری قلبی در آمریکا را 17 میلیون نفر دکر نموده اند ، که 11 میلیون نفر آنها به بیماری عروق کرونر قلب مبتلا هستند . براساس نظر انجمن قلب آمریکا هر سال در حدود 5 / 1 میلیون نفر آمریکایی دچار سکته قلبی می شوند و بیش از 3 / 1 درصد آنان معمولا پیش از رسیدن به بیمارستان جان می بازند . حدودا نیمی از قربانیان سکته قلبی ، زمانی بیش از دو ساعت طول می کشد تا به بیمارستان برسند ، و گاه این زمان تا چندین ساعت هم می رسد ( یارزبسکی و همکاران ، 1994 ، به نقل از خوسفی و همکاران ، 1386 ).
سارافینو ( 2001 ) براساس پژوهش های همه گیر شناسی ، بیماری عروق کرونر را بیماری جوامع پیشرفته دانسته چرا که در این جوامع از یک طرف افراد سالمند بیشتر وجود دارند و از طرف دیگر عوامل مخاطره مانند فربهی ، کم تحرکی و تنیدگی بیشتری در آنها مشاهده می شوند .
همگام با آمارهای کشور های صنعتی ، در کشورهای شرق مدیترانه و خاورمیانه – مانند ایران – بیماریهای قلبی یک مشکل عمده بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش است . در بررسی هایی که بصورت پراکنده انجام شده ، نسبت مرگ ناشی از بیماری های قلبی در ایران ، 25 تا 45 درصد گزارش شده است . طبق آمار گزارش شده از منطقه 13 تهران در سال 1380 ، 8 / 8 درصد مردان و 7 / 12 زنان این منطقه به بیماری قلبی مبتلا بودند . اداره آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1374 میزان شیوع بیماری های ایسمیک قلب را در کل کشور 28 / 69 درصد گزارش نموده است . از کل مرگ و میر های کشور در سال 1375 ، 745550 مورد مربوط به بیماری کرونری قلب بوده که این رقم 89 / 35 درصد کل مرگ و میرها را شامل می شود ( سعیدی ، 1383 ، خوسفی و همکاران ، 1386 ).
2 – 1 – 2 عوامل خطر بیماری کرونری قلب
عواملی که باعث بروز و یا تشدید بیماری کرونر قلب می شوند ، دو دسته اند ، که در ذیل به آنها پرداخته می شود . البته منطقی است که عوامل روانشناختی به گونه ای عمیق تر مورد بررسی قرار گرفته است .
2 – 1 – 2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید