پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

هدف از این پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها می باشد

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

هدف از این پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 122
حجم 0/101 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

 
چکیده :
نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها واقدامات کاهش دهند هزمان  ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده  است که صرف مقدار ناچیزی ازکل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی ازهزینه های تعمیرات وترمیم روسازیها خواهد شد .بنابراین اهمیت توجه  به  زمینه اقدامات نگهداری ومدیریتی به وضوح روشن می گردد.
 
دراین پایان نامه ضمن معرفی وشناسایی اقدامات نگهداری پیش گیرانه بویژه آسفالتهای حفاظتی ، راهکارهای علمی آزمایشگاهی وعلمی درزمینه تهیه واجرای انواع آسفالت‌های حفاظتی ارائه میگردد. آسفالتهای حفاظتی ازجمله موارد نگهداری پیش گیرانه محسوب میشوند . آسفالتهای نازک سطحی ،اندودهای سنگدانهای، دوغاب آببندی واندودآببندی بدون سنگدانه ودرزگیرها ازجمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند .هدف ازاین تحقیق معرفی انواع مختلف آسقالتهای حفاظتی ونحوه طراحی واجرا وانتخاب نوع وزمان استفاده ازهریک وانتخاب راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشدتا گامی درراستای افزایش ایمنی وکارایی راههای کشور برداشته شود .
 
 
 
کلمات کلیدی:

انواع قیرها

آسفالت های حفاظتی

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی

 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده : 1

فصل اول :معرفی انواع قیرها وکاربردآنها در 3

آسفالتهای حفاظتی 3
1ـ1ـانواع قیرها : 4
1ـ2 ـ قیرهای امولسیونی 6

1ـ2ـ1ـ تاریخچه کاربرد امولسیونهای قیری 6

1ـ 3ـ طبقه بندی وساختار امولسیون های قیری 8

1ـ 3ـ 1ـ تعریف امولسیون قیری : 9

1ـ 4 ـ انواع امولسیونهای قیری 10

1ـ 4ـ 1ـ 1ـ امولسیونهای قیری تند شکن ( ناپایدار ) 10
1ـ4ـ1ـ2ـ امولسیونهای قیری کند شکن ( نیمه پایدار ) 11
1ـ4ـ1ـ3ـ امولسیونهای قیری دیر شکن (پایدار ): 11
1ـ 4ـ2ـ رده بندی امولسیونهای قیری از نظربار الکتریکی 12
1ـ4ـ2ـ1ـ امولسیونهای قیری کاتیونیک 12
1ـ4ـ2ـ2ـ امولسیونهای قیری آنیونیک 13

1-5 موارد کاربرد امولسیونهای قیری 15

1-6-  اجزای تشکیل دهنده امولسیون های قیری 16

1-6-1- قیر 16
1-6-2- آب 17
1-6-3- امولسیون ساز 17
1-6-4- پایدار کننده ها 19

1-7- خواص امولسیون قیری 20

1-7-1-کند روانی 20
1-7-2- نشست 20
1-7-3- لخته شدن 22
1-7-4- انعقاد 23
1-7-5- شکست 23
1-7-6- چسبندگی 28
 

فصل دوم :معرفی انواع روشهای نگهداری 30

1-2- مقدمه 31
2-3-1- دوغاب آببندی Slurry Seal ) ) 34
2-3-2- آسفالت نازک سطحی (Micro Surfacing ) 34
2-3-3- اندود آببندی سنگدانه ای (Chip Seal ) 35
2-3-4- اندود آببندی بدون سنگدانه (Fog Seal ) 35
 

فصل سوم :آسفالت های حفاظتی از نوع دوغاب آببندی (Slurry Seal ) 36

3-1- مشخصات 37
3-2- مصالح 37
3-2-2- سنگدانه ها 38
3-2-2-1- تست های کیفیت 39
3-2-2-2- دانه بندی 39
3-2-2-3- فیلرهای معدنی 41
3-2-2-5- افزودنیها 41
3-3 ارزیای های  آزمایشگاهی 42
3-3-1- طرح مخلوط 42
3-3-2- سرعت کاربرد 44
3-3-3- نوسانات: 45
3-4- تجهیزات 46
3-4-1- تجهیزات اختلاط 46
3-4-2- وسایل تنظیم نسبت 47
3-4-3- تجهیزات پخش 47
3-5- تنظیمات 48
3-6- محدودیتهای آب و هوایی 49
3-7- کنترل ترافیک 49
3-8- آماده سازی سطحی 50
3-8-1- تک کت: 50
3-8-2- ترک ها: 51
3-9- کاربرد: 51
3-9-1- درزها 52
3-9-2- پایداری مخلوط 52
3-9-3- وسایل دستی 52
3-9-4- خطوط 53
3-9-5- غلطک زنی 53
3-10- کنترل کیفیت 53
3-10-2- قیر امولسیونی 54
3-10-3- دانه بندی 54
3-10-4- فیلرهای معدنی 56
 

فصل چهارم: آسفالت های حفاظتی از نوع آسفالت 59

نازک سطحی (Micro Surfacing) 59
4-1 معرفی 60
4-2 مشخصات کاربردی 61
4-3- مصالح مصرفی 61
4-3-2- سنگدانهها 63
4-3-3- فیلر های معدنی 66
4-4- ارزیابی های آزمایشگاهی 67
4-4-2- سرعت كاربرد 70
4-5- تجهیزات: 72
4-5-1- تجهیزات اختلاط 72
4-5-2- دستگاههای نسبت بندی 73
4-5-3- دستگاههای پاشش 73
4-6- كالیبراسیون 75
4-7- محدودیت‌های آب و هوایی: 75
4-8- آماده ساختن سطوح 76
4-9- كاربردها 77
4-10- آزمایشات طرح اختلاط 79
4-10-2- آزمایش شیار خیس 80
 

فصل پنجم: آسفالت‌های حفاظتی از نوع اندود آببندی سنگدانه‌ای (Chip Seal) 82

5-1- مقدمه 83
اهداف: 83

5-2- فاكتورهایی كه به طراحی و عملكرد آسفالت سطحی تأثیر می گذارند 84

5-2-1- حجم ترافیك و سرعت 84
5-2-2- شرایط و سختی سطح موجود راه 84
5-2-3- اندازه و سایر مشخصات سنگدانه ها 85
5-2-4- بافت سطفحی و مقاومت سایشی 88
5-2-5- نوع قیر 90

5-2-5-1- دلایل استفاده از قیرهای پلیمری در UK 90

خصوصیات قیر كاتیونیك K1-70 (تندشكن): 91

5-2-5-2- مقایسه قیرهای محلول و امولسیون 92

 
فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری 109
مراجع 113
واژه نامه: 114
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید