پاورپوینت مهارت نه گفتن دارای 25 اسلاید

پاورپوینت مهارت نه گفتن دارای 25 اسلاید

پاورپوینت مهارت نه گفتن دارای 25 اسلاید

پاورپوینت مهارت نه گفتن دارای 25 اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت .

 

فهرست مطالب پاورپوینت :

جرات ورزی

آیاجرات ورزی قابل آموزش است؟؟؟!!!

مهارت نه گفتن یا جرات ورزی

جرات ورزی چیست ؟؟

من حق دارم که ……

جرأ‌ت‌ها و آدم‌ها

1- منفعل

2- پرخاشگر

3 ـ پرخاشگر منفعل:

جرأت‌ورزی به چه درد می‌خورد؟

برای ورود به دنیای آدم‌های جرأت‌ورز لااقل باید از سه مرحلة زیر عبور کنید:

lپیش از اعلام موضع

lاعلام موضع با جمله سه بخشی

lاعلام موضع در شرایط خاص

l1ـ سی‌دی خش‌دار:

l2ـ قاطعیت پیش‌رونده

l3ـ خلع سلاح:

l4ـ خود را به خنگی زدن

l5 ـ عوض کردن موضوع صحبت:

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید