پاورپوینت مدیریت مالی

پاورپوینت مدیریت مالی

پاورپوینت مدیریت مالی

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدیریت مالی(برای مدیران غیر مالی) ، در حجم 305 اسلاید قابل ویرایش و کامل.

بخشی از متن:
اهداف رفتاری کل درس: 
دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها:
1 – مدیریت مالی را تعریف نماید.
2 – اهداف مدیریت مالی را برشمارد. 
3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند. 
4 – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. 
5 – مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند. 
6 – مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند. 
7 – ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند. 
8 – نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند. 
9 – تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند. 

فصل اول: کلیات
اهداف رفتاری: 
دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها بتواند:
1 – مدیریت مالی را تعریف کند.
2 – هدف اصلی واحدهای تجاری را بداند.
3 – وظایف مدیران مالی را بداند. 
4 – اهداف مدیریت مالی را بداند

هدف مدیریت مالی:
هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:
برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:
کلمه سود دارای تعاریف مختلفی است.
سودی که در حسابداری تعریف می شود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.
کیفیت فعالیت را در نظر نمی گیرد و همچنین سایر اهداف واحدهای تجاری از جمله اهداف اجتماعی را در بر نمی گیرد.
هدف اصلی یک واحد تجاری را می توان حد اکثر کردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. با این دیدگاه، بجای تمرکز مستقیم بر روی سود، ارزش جاری بنگاه مورد تاکید قرار می گیرد. طبیعتا بین ارزش فعلی بنگاه و ارزش آن در بلند مدت ارتباط وجود دارد. اگر پیش بینی شود که ارزش آینده بنگاه بالاست، ارزش جاری آن نیز بالا خواهد بود زیرا در مدیریت مالی ارزش هر دارائی سرمایه ای برابر ارزش فعلی وجوهی است که آن دارائی نصیب صاحبش خواهد کرد.
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 305 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید