پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا

دانلود فوری پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا

دانلود فوری پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 19
حجم 990/359 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات و خطر در بلایا جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻓﻨﺎرويﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺧﺪاد ﺑﻼﯾﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ درون و ﺑﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮاره، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري از ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .مدیریت موثر و کارآمد بلایا نیاز به جمع آوری و ذخیره اطلاعات، مدیریت و جریان موثر اطلاعات و استخراج دانش و فراهم کردن دسترسی جوامع خطر به این دانش دارد.

 

 

 

الگوی تفکرکاهش خطر بلایا در حال تحول از امداد اضطراری به سوی ایجاد جوامع تاب آور بوده و تاکید روزافزون به اثربخشی کاهش خطر بلایا مبتنی بر جامعه داشته و راه حل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مبین این  تحولات باشد.                                              

 

 

فهرست مطالب
اهداف آموزشی
مقدمه
مفاهیم
روش های جمع آوری داده 
ويژگيهاي اطلاعات
مزایای سیستم مدیریت اطلاعات سازماندهی شده
نقش مدیریت اطلاعات  در سازمانها
خصوصیات یک سیستم کارامد اطلاعات
اهمیت اطلاعات در مدیریت بلایا
منابع اطلاعاتی برای مدیریت اضطراری سلامت
مراحل مدیریت اطلاعات دربلایا 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید