پاورپوینت روان شناسی مرضی کودک 323 اسلاید

پاورپوینت روان شناسی مرضی کودک 323 اسلاید

پاورپوینت روان شناسی مرضی کودک 323 اسلاید

پاورپوینت روان شناسی مرضی کودک 323 اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت قابل ویرایش.

رشته روان شناسی (3 واحد)

از سری انتشارات متون درسی: طرح درسنامه

تألیف: دکتر حسین آزاد

 

بخشی از متن اسلاید :

•هدف کلی درس

آشنایی خواننده با مفاهیم بهنجاری و نابهنجاری، اختلال های دوره کودکی و روش های درمان آن ها

 

فصل اول

تعریف و مفهوم بهنجاری و نابهنجاری کودک

 

•تعریف های بهنجاری

تعریف های بهنجاری به اشکال زیر آمده است:

• بهنجاری به عنوان حد متوسط

• بهنجاری به صورت آرمانی و

• بهنجاری به عنوان سازگاری

 

•مفهوم بهنجاری به عنوان حد متوسط

بهنجاری به عنوان یک مفهوم آماری تعریف شده و منظور از آن انجام رفتار هایی است که در بین عده ای از مردم عادی و طبیعی تلقی می شود.

 

•بهنجاری به عنوان حد متوسط

به عبارت دیگر از این نقطه نظر، بهنجاری یعنی سازگاری فرد با محیط فرهنگی و شباهت رفتار های وی به رفتار های افراد جامعه اش.

 

•دیدگاه روان شناسان اجتماعی در مورد نابهنجاری (رویکرد نسبی)

باید از معیار های مطلق برای بهنجاری اجتناب کرد، زیرا رفتار عادی در یک جامعه، برای همه جوامع بهترین رفتار نیست.

 

•بهنجاری به صورت آرمانی

حالتی از کمال که افراد برای دستیابی به آن می کوشند ولی به ندرت به آن می رسند.

از نظر فروید، بهنجاری یعنی وجود ایگوی بهنجار، چیزی که تقریباٌ وجود ندارد و بنابراین، هر فردی تا اندازه ای آشفته است.

 

•بهنجاری به عنوان سازگاری

سازگاری یعنی توانایی سازش با تجربه های جدید زندگی به صورتی کارآمد. یعنی توانایی لذت بردن از روابط بین فردی لذت بخش و کار کردن برای دستیابی به اهداف شخصی.

 

•ادامه بهنجاری به عنوان سازگاری

از این دیدگاه نابهنجاری نیز به معنی حالت ذهنی ناخوشایند یا بد عمل کردن که مانع دستیابی به موفقیت ها می شود.

و…….

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید