پاورپوینت دوران عقد 24 اسلاید

پاورپوینت دوران عقد 24 اسلاید

پاورپوینت دوران عقد 24 اسلاید

پاورپوینت دوران عقد 24 اسلاید

قابل ویرایش.در قالب پاورپوینت.

 

فهرست مطالب پاورپوینت :

دوران عقد :

تعریف دروان عقد :

عقد :

تفاوت عقد با نامزدی :

ضرورت‌ها و کارکردهای دوران عقد

موضوعات دوران عقد
مسایل مربوط به دوران عقد :

üموضوعات اقتصادی

üخرید عقد

üجهیزیه

üتاریخچه مهریه

üمهریه در حال حاضر

üریاست مرد بر خانواده

üمهریه

üنفقه

üاجرت المثل

vتمکین

vسکونت زن در منزل مورد تعیین شوهر

vمنع زن از اشتغال

vاستقلال زن در دارایی های خود

vمسکن

vجشن ازدواج

vتردید در دوران عقد

vتقسیم کار در فرآیند ازدواج

 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید