پاورپوینت حدیث غدیر 46 اسلاید

پاورپوینت حدیث غدیر 46 اسلاید

پاورپوینت حدیث غدیر 46 اسلاید

پاورپوینت حدیث غدیر 46 اسلاید

قابل ویرایش در قالب پاورپوینت

 

فهرست مطالب پاورپوینت :

 

ü از روز انذار تا غدیر

ü شباهت به پیامبران

ü منزلت

ü مدینه علم

ü طیر

ü رایت

ü ابلاغ

ü غدیر

متن حدیث غدیر

ü متن حدیث غدیر

ü امتیازات غدیر

ü اهتمام به غدیر

ü شواهد غدیر

üمنکرین غدیر

ü خفقان در نقل غدیر

ü معنای غدیر

ü ایرادها بر غدیر

ü غدیر و حوض کوثر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید