پاورپوینت با موضوع انتخاب همسر 53 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انتخاب همسر 53 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انتخاب همسر 53 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انتخاب همسر 53 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش.

 

بخشی از متن فایل پاورپوینت :

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن در ختی رو که او گل های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران

به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم

تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد

نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گوهر دارد

 

کلیات شمس

سر جمع کیفیتهای ویژه مرد و زن قبل از ازواج و ماهیت ترکیب آن دو با هم محصول ازدواج را می سازد برای روشن شدن بیشتر به مثالهای عملی زیر توجه کنید

* می دانیم اکسیژن (هوا) و آهن هر کدام به تنهایی عنصر با ارزش و گرانبهایی است. اولی مایه حیات و دومی طلای سخت است. اما وقتی این دو عتصر در مجاورت رطوبت (آب) قرار می گیرند با هم ترکیب شده و زنگ آهن را که ماده ای است متخلخل به رنگ قهوه ای تشکیل می دهند. به این عمل اکسیداسیون با پدیده آهن خوردگی می گوییم. زنگ آهن یا اکسید آهن محصول بی ارزشی است.

نتیجه :

زن و مرد حکم دو عنصر فوق الذکر را دارند که هر کدام به تنهایی می توانند انسان های خوب و جالبی باشند اما بر اثر عدم هماهنگی شخصیتی در ترکیب (ازدواج) محصول (زوج) بی ارزشی مثل زنگ اهن را تشکیل می دهند .

رابطه زناشویی بیمارگونه ( زوج نامتناسب ) شرایط خاص+زن+مرد

شرایط خاص زندگی زناشویی من جمله: دخالت اطرافیان، فرهنگ جامعه … همان حالت هماهنگ کننده رطوبی در فرمول فوق الذکر را دارند

می دانیم از سوختن ( ترکیب ) هیدورژن و اکسیژن ، آب که ماده حیاتی است به وجود می آید که مقدار قابل توجهی گرما هم آزاد می کند .

نتیجه : از ترکیب دوعنصر فوق برای تشکیل یک ملکول آب 286 کیلو ژول گرما آزاد می شود .

با توجه به فرمول : زوج های هماهنگ می توانند با هم ترکیب گردند و ازواج های حیاتی آفرین بسازند گرمای سوزان حاصل از ترکیب شان همان عشق سالم و وفاداری است که فضای زندگی شان را نورانی و پر انرژی می کند .

آیا ازدواج نیاز به آمادگی دارد و این آمادگی شامل چه اجزایی است ؟

افراد چرا و به چه دلایلی ازدواج می کنند ؟

nپیوستار بلوغ

اتکای متقابل استقلال اتکا

* نگرش و برداشت ((ما)) * نگرش و برداشت ((من)) * نگرش و برداشت ((تو))

ما می توانیم همکاری من به خود متکی هستیم ((تو از من مواظیت کن ))

کنیم ما می توانیم من می توانم انتخاب کنم ((تو این کار را برایم

استعداد ها و تواناییهای بده ))

خود را به یکدیگر پیوند

دهیم

در ازدواج ما به دنبال رسیدن به اتکای متقابل هستیم چون زندگی ذاتاً دارای اتکای متقابل بسیار است .

کوشش برای رسیدن به حداکثر کارایی از طریق استقلال ، مثل این است که بخواهیم با چوب گلف تنیس بازی کنیم ، آن وسیله مناسب برای این منظور نخواهد بود .

nبلوغ در ازدواج :

توازن بین جسارت و ملاحظه است . هر کسی بتواند با جسارت احساسات و اعتقادات خود را پس از تعادل با احساسات و اعتقادات فرد دیگر اظهار کند از بلوغ فکر بهره مند است . به خصوص اگر موضوع برای دوطرف از اهمیت خاصی برخوردار باشد .

nدلایل درست ازدواج

1- مصاحبت و همراهی: به این معنی که در سفر زندگی شریک و همراهی داشته باشیم .

2-عشق و صمیمیت : نیاز به عشق و صمیمیت با نیاز به مصاحبت و همراهی رابطه دارد .

3- شریک حمایت کننده : فرصتی که ازدواج برای رشد خود و همسر به عنوان یک انسان فراهم می کند .

4- شریک جنسی :ازدواج منبع با ثبات و راهی مشروع برای ارضای جنسی هر دو نفر است

5- والد شدن : میل رایج دیگر جهت ازدواج صاحب فرزند شدن است.

و….

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید