پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌های تقویت آن 52 اسلاید

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌های تقویت آن 52 اسلاید

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌های تقویت آن 52 اسلاید

توضیحات :

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌های تقویت آن 52 اسلاید

قابل ویرایش با ابرنامه پاورپوینت

 

بخشی از متن فایل پاورپوینت:

 

تعاریف

n نفس

n اعتماد به نفس

n راه‌های تقویت اعتماد به نفس

نفس چیست؟

الف: اصل بر خیر است و بیماری عارضی است

ب: اصل بر شر است و نیکی میهمان زود گذر است

ج:خیر و شر هر دو در آدمی وجود اساسی و ذاتی دارند

 

§عزت نفس چیست؟

§ارزش و بهائی که من برای خودم قائل هستم.

§باور و تصوّر من از خودم.

§شناخت نهائی فرد از خود.

§من با پشتوانه انرژی عظیم خود کارهای بزرگی انجام میدهم که اثرات اجتماعی و عرفانی مهمی دارد

 

توجه به آیات الهی در کتاب خداوند

.1فتبارک الله احسن الخالقین

.2نحن اقرب الیه من حبل الورید

.3ادعونی استجب لکم

.4انّ سخّرلکم ما فی‌السموات و ما فی‌الارض

.5متی نصر الله الا ان نصر الله قریب

.6و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین

.7و نفخت فیه من روحی

nمحبت،عشق،معشوق

nان الله یحب المحسنین

nان الله یحب التوابین

nان الله یحب المتطهرین

nان الله یحب المتقین

nان الله یحب الصابرین

nان الله یحب المتوکلین

nان الله یحب المقسطین

nان الله یحب ….

n18 مورد

nان الله لایحب المعتدین

nان الله لایحب الفساد

nان الله لایحب الکافرین

nان الله لایحب الظالمین

nان الله لایحب المفسدین

nان الله لایحب المسرفین

nان الله لایحب الخائنین

nان الله لایحب …

n22مورد

 

§ انسان کیست؟

§حیوان ناطق

§موجو ناشناخته

§اسیر تمایلات

§تابع شیطان

§مصرف کننده‌ای بی‌حاصل

§ازبین برنده زمان و سرمایه

§ضعیف و شکست خورده

§محکوم وناتوان و اسیر محیط

§منزوی و فردگرا

§خود مختار و طغیانگر

§منفعل از تصمیم دیگران

§اشرف مخلوقات

§عبد صالح

§محققی هوشمند

§مبتکری فرزانه

§آموزگاری خلاق

§مربی و برنامه‌ریز

§خیرخواه دیگران

§شهروندی قانون پذیر

§اهل مدارا و سازگاری

§جستجوگر الگوهای موفق و پیروز

§خادم اهل بیت پیامبر خاتم

 

Self Confidence
اعتماد به نفس چیست؟

اولین ایستگاه حرکت

عامل رشد و ارتقاء انسان

شاخص توانمندی در زندگی

زیربنای ساختمان باورها

استحکام بخشنده شخصیت

نمایانگر شجاعت و قدرت ابراز وجود

اطمینان بخشنده اقدامات

 

•شخصیت آدمی

•الهام‌های علمی وانگیزه‌های خیرخواهانه درونی و فطری است

•وسوسه‌ها و …بیرونی است

•من تصمیم گیرنده و انتخاب کننده هستم

 

تصور غلط و ناسازگار از شخصیت

آیا فکر نمی‌کنید ؛داشتن تصوری پیچیده ، درهم و برهم و مخلوط و چندگانه از شخصیت، موضوع مسئولیت پذیری و تربیت آدمی دچار را مشکل نمی‌شود؟

 

اصول سی‌گانه اعتماد به نفس

 

اصل یک ، یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خدای رحمان

 

و………

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید