پاورپوینت اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي 1 به نام خدا
هدف

اسلايد هاي استاندارد و کامل يکي از موثرترين عوامل براي يک ارائه موفق است.
2
رئوس مطالب قوانين طراحي اسلايد
ويژگي هاي يک اسلايد خوب
مشخصات خط
رنگ
پيکربندي صفحه
مثال
نکات تکميلي
منابع 3 اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي
رئوس مطالب 4 اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي قوانين طراحي اسلايد
ويژگي هاي يک اسلايد خوب
مشخصات خط
رنگ
پيکربندي صفحه
مثال
نکات تکميلي
منابع
قوانين طراحي اسلايد: قانون گلديلک (Goldilock’s rule) 5 اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي اطلاعات را به همان اندازه که مي خواهيد انتقال دهيد ذکر کنيد؛ نه کمتر و نه بيشتر.
قوانين طراحي اسلايد: قانون چهارتايي (Rule of Four) از شنونده انتظار به خاطرسپاري بيش از 4 نکته را نداشته باشيد.
به تعبيري، در هر صفحه بيش از 4 بولت نداشته باشد.

-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
-Don’t have too many bullets
6 اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید