پاورپوینت اجتماعی سال سوم

پاورپوینت اجتماعی سال سوم

پاورپوینت اجتماعی سال سوم اجتماعی سال سوم درس ششم maheri.blogfa.com
مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد ؟  maheri.blogfa.com
به تصویر بالا با دقت نگاه کنید : آیا می دانید مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل می شود ؟ آنها چگونه انتخاب می شوند ؟ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل می شود . در کشور ما هر چهار سال یکبار مردم نمایندگان مجلس را انتخاب  می کنند . maheri.blogfa.com
نمایندگاه مجلس برای این که بتوانند در مورد مسائل مملکتی بهتر تصمیم بگیرند از میان خود افرادی را به عنوان هیئت رئیسه انتخاب میکنند . رئیس مجلس در رأس هیئت رئیسه است و وظیفه دارد جلسات مجلس را اداره کند . maheri.blogfa.com
کار اصلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشورت کردن درباره ی مسائل مختلف و وضع قوانین است آن ها برای مشورت بهتر گروه های گوناگونی را تشکیل داده اند وهر یک از نمایندگان در یکی از این گروه ها عضویت دارد. این گروه ها کمیسیون  نام دارد . مثل کمیسیون کشاورزی و آموزش و پرورش . maheri.blogfa.com
به پیشنهادات دولت به مجلس شورای اسلامی لایحه می گویند . به پیشنهادات نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی طرح می گویند . طرح ها و لایحه ها در کمیسیون مربوطه به بحث گذاشته می شوند و اصلاحات لازم بر روی آن ها انجام می شود و سپس در جلسه علنی مجلس موافقان و مخالفان درمورد آنها اظهار نظر می کنندچنانچه اکثر نمایندگان به آن رأی مثبت دادند مجلس آن را تصویب  می کند بعد ازآن از نظر شورای نگهبان می گذرد . maheri.blogfa.com

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید