پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری

پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری

پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری آشنايي با چرخه بهره وری 1 1
بهره‌وری:
نسبت ستانده به داده است.
به عبارتی بهره‌وری نسبت توليد يک کالای معين بر يک يا چند نهاده مربوط به فرآيند توليد همان کالاست. 2
بهره‌وري = خروجی هزينه شده ورودی هزينه شده تعريف مالی (Mali): = اثربخشی کارايي اثربخشی (Effectiveness): ميزان تحقق اهداف کارايي (Efficiency): کسب هدف با توجه به استفاده مناسب از منابع 3
تحقق هر چه بيشتر اهداف با استفاده بهتر از امکانات و فرصت های موجود است. بهره‌وري: کسی است که از امکانات در دست بهترين استفاده را بکند و هرچه بيشتر به اهدافش نايل شود. بهره‌ور: 4
اثربخشی (Effectiveness): انجام کار درست کارايي (Efficiency): درست انجام دادن کار چه می شود اگر: فعاليتی کارا باشد ولی اثربخش نباشد؟ کارايي و اثربخشی: 5
نتيجه ممکن:
کارهای بی ارزش را خوب انجام دادن چه سود! 6

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید