نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده)

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده)

در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه آپدیت شده است) می باشد

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (آپدیت شده)

در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه آپدیت شده است) می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 2/212 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی برق

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع

(بصورت جامع و کامل در قالب 111 صفحه)
*آپدیت جدبد:
اضافه شدن فصل ششم با عنوان تعیین هزینه توان راكتیو
 
چكیده:
در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه آپدیت شده است) می باشد كه در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی كه به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران كننده های اكتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران كننده ها و جبران كننده های استاتیك بحث شده است.
 
در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راكتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمایش های انجام شده روی آنها بحث گردیده است و  در فصل سوم در مورد خازنهای سری و كاربرد آنها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران كننده های دوار شامل ژنراتورها و كندانسورها و موتورهای سنكرون صحبت شده است و در فصل پنجم  ترجمه متن انگلیسی كه از سایتهای اینترنتی در مورد خازنهای سری می باشد كه در مورد UPFC می باشد.فصل ششم نیز در مورد تعیین هزینه توان راكتیو می باشد.
 
 
 
واژگان کلیدی:

توان راکتیو

شبكه های انتقال

شبكه های فوق توزیع

سیستم های الکتریکی

 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده: 3
 

فصل اول:جبران بار 4

مقدمه 5

1- جبران بار 7

1-1- اهداف درجبران بار: 8

در جبران بار اهداف اصلی سه گانه زیر مورد نظر است. 8
2-1- جبران كننده ایده ال 10
1- ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می كند 11
3-1- ملا حظات عملی 11
4-1- مشخصا ت یك جبران كننده بار : 12
5-1- تئوری اسا سی جبران 13
شكل 1- الف الی (ت) اصلاح ضریب توان 14
2-5-1- ضریب توان و اصلاح آن : 14
شكل1الف یك بار تكفاز با ادمیتا نس معادله (3-1)  كه از ولتاژ vتغذیه می شود را نشان میدهد . جریان بار  وبرابرست با : 14
فرمول (4-1) 14
شكل شماره 2- مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو سیستم جبران نشده
 (ب) مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو سیستم جبران شده 
(پ) مشخصه تقریبی ولتاژ- توان راكتیو جبران كننده ایده آل (ت) دیاگرام تعادل توان راكتیو 18
8-1- تئوری كنترل توان راكتیو در سیستم های انتقال الكتریكی در حالت ماندگار 19

جدول 2: مزایا ومعایب انواع وسایل جبران كننده در سیستم انتقال 20

9-1- نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC 21
شكل 4- مقدار ولتاژ انتهای خط در یك خط شعاعی 200 مایل بدون تلفات 25
12-1- جبران كننده های اكتیو و پاسیو 27

13-1- اصول كار جبران كننده های استاتیك 31

2-13-1- موارد استعمال جبران كننده ها 31

14-1- انواع اصلی جبران كننده 32

شكل 8 ب- TCR سه فاز همراه با خازن های موازی 35

 

فصل دوم:وسایل تولید قدرت راكتیو 37

2-1- مقدمه 38

خازنها به دو دسته تقسیم می شوند: 39

2-3- ساختمان خازن ها 40
2-6- حفاظت مجموعه خازنی 44
5-2-7- تخلیه Discharge 48
9-2-7- كنترل خودكار خازنها 50
 

فصل سوم:خازن های سری 55

مقدمه 56
شكل 9- روند خازنهای سری از سال 1920
شكل 10- واحد خازن قدرت نمونه برای كاربردهای سری یا موازی 58
شکل 11-  نمایش های برداری برای یک مدار با ضریب قدرت تأخیری 66

 

فصل چهارم:جبران كننده های دوار 72

مقدمه 73
4-1- جبران کننده های دوار: 73
1-4-1- ژنراتورهای سنکرون: 73
3-4-1- موتورهای سنکرون: 74
شکل 12- حالت های مختلف اتصال خازن و کمیتهای مربوط به هر حالت را نشان می‌دهد. 76
 
فصل پنجم:ترجمه متن انگلیسی 84
تصویر 2- TCSC واقع در خط انتقال 85
3-5 : نتایج : 88
تصویر 28- منبع ولتاژ سری تغییر یافته 96
تصویر 47 – افت واکنشگر برای شبکه Hale 102
 
فصل ششم:تعیین هزینه توان راكتیو در شبكه انتقال و فوق توزیع 104   آپدیت شده
تعیین هزینه توان راكتیو 105
تخصیص هزینه توان راكتیو 106
تاثیر توانهای اكتیو بار در هزینه توان راكتیو شینه‌های شبكه 109
منابع 111

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید