جولای 16, 2020
نفت  کارآموزی

نفت کارآموزی

نفت کارآموزی

نفت کارآموزی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود نفت کارآموزی در دسته بندی فایل های نمونه گزارش کارآموزی قرار داشته و شامل نفت کارآموزی ,نفت کارآموزی,دانلود نفت کارآموزی ,نفت,کارآموزی,کارآموزی می باشد. مشخصات کلی نفت کارآموزی :

نفت کارآموزی ,نفت کارآموزی,دانلود نفت کارآموزی ,نفت,کارآموزی,کارآموزی

نفت کارآموزی

نفت کارآموزی

نفت-کارآموزیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نفت از ديدگاه زمين شناسي:
‏نفت گرانبهاترين‏ ‏ ماده اي است‏ ‏ كه پايه هاي اقتصاد و صنعت‏ ‏ جهان بر آن‏ ‏ استوار است‏، ‏ نفت مخلوطي از هيدروكربنهاي مختلف است و تركيب شيميائي ثابت و معيني ندارد‏، ‏ بر خلاف زغال سنگ كه مطالعات‏ ‏ مختلف منشأ گياهي آنرا‏ ‏ تائيد مي كند‏ ‏ در مورد نفت‏ ‏ وضع اينطور نيست‏ ‏ و‏ ‏طرز تشكيل آنرا نمي توان‏ ‏ با‏ ‏ روشهاي‏ ‏ مستقيم دريافت زيرا نفت ماده اي سيال است كه مي تواند از محل تشكيل از راه خلل و فرج‏، ‏ درزها و شكافهاي سنگهاي پوسته به نقطه ديگر رخنه نمايد‏ ‏ و منابع‏ ‏ زيرزميني‏ ‏ را بوجود آورد‏، ‏ ولي با در نظر گرفتن اينكه اكثر منابع نفت‏ ‏ در سنگهاي‏ ‏ رسوبي‏ ‏ و خصوصاً در ماسه سنگها‏، ‏ سنگهاي آهكي و سنگهاي آهكي رسي هستند كه دردرياها همراه با آب نمك تشكيل گرديده اند ميتوان با قاطعيت گفت كه نفتها منشاء الي دارندو از بقاياي ‏ ‏موجودات‏ ‏ بسيار كوچك ‏ ‏دريايي بنام پلانكتون‏ ‏ در ميان لايه هاي رسوبي دريائي بوجود آمده اند‏.
‏بدين ترتيب كه بقاياي اين جانداران ابتدا مانند باران به كف درياها ريخته شده و در لا به لا و زير رسوبات دانه ريزي مانند شيل و مارن مدفون شده اند‏، ‏ اين سنگها نيز در لايه هاي رسوبات ديگربتدريج به اعماق پوسته برده شده و مواد آلي موجود در آنها تشكيل ميگردد و اصطلاحاً به آن ” سنگ مادر ” مي گويند‏.
‏نفت پس از تشكيل در اثر فشار از سنگهاي دانه ريز مادر به سنگهاي (متخلخلي) مانند ماسه سنگ و سنگ آهك كه به آنها سنگ مخزن مي گويند روان ميشود‏، ‏ نفوذ نفت به سنگ مخزن را اصطلاحاً “مهاجرت” مينامند‏. ‏هنگام مهاجرت چنانچه مانعي ‏د‏ر سر راه نباشد نفت بتدريج به سطح زمين رسيده و بصورت چشمه هاي نفتي در ميايد‏، ‏ تعداد زيادي از اينگونه چشمه ها در نقاط مختلف ايران وجود دارد
2
‏، ‏ موانعي كه نفت را هنگام مهاجرت از حركت باز ميدارند و باعث انباشته شدن آنها ميگردند‏، ‏ نفتگير يا تله نفت نام دارند‏.
‏بيشتر منابع بزرگ نفت و گاز ايران در كوهپايه هاي زاگرس و فلات قاره خليج فارس در تله هاي تاقديسي و در مخازن سنگ آهك هستند كه پوششي از ايندريت و گچ دارند‏، ‏ در ديگر نقاط ايران نيز منابع گاز وجود دارد‏.
‏شل نفتي:
‏به نوعي از سنگهاي رسوبي دانه ريز كه در ظاهر داراي نفت نبوده ولي در اثر دما و تقطير قابليت نفت دهي دارند شل نفتي گويند‏. ‏ اين سنگها حاوي ماده آلي به نام كروژن هستند كه در دماي 370 تا 480 درجه سانتيگراد مولكول آن شكسته ميشود و قسمتي از آن به ماده اي شبيه نفت خام تبديل ميگردد‏.
‏شلهاي نفتي داراي منشاء دريائي‏، ‏ درياچه ها و يا مردابي هستند‏، ‏ اين سنگها اكثراً به صورت لايه در ميان سنگهاي رسوبي يافت ميشوند و پس از استخراج در كوره هاي مخصوص تقطير‏، ‏ حرارت داده شده و بدينگونه نفت آنرا بدست مي آورند‏. ‏در ايران نهشته هاي شل نفتي در ارتفاعات زاگرس از اطراف كوهرنگ تا اليگودرز در سنگهاي آهكي به صورت لايه هاي متعدد وجود دارد‏.
‏قير طبيعتي‏:
3
‏ميدانيم كه نفت ماده اي است سيال كه ميتواند از محيط تشكيل و از طريق درزها و شكافهاي موجود در سنگها به اطراف و خصوصاً به بالا روان شود و چنانچه مانعي در راه نباشد به سطح زمين تراوش نمايد‏. ‏تقطير طبيعي (خشك شدن) و اكسيداسيون نفت در روي زمين باعث به وجود آمدن نهشته هاي قير يا آسفالت طبيعي ميشود اين ذخاير به اشكال مختلف از قبيل عدسي‏، ‏ لايه ورگه ميان ديگر سنگهاي پوسته ديده شده است‏.
‏در ايران نهشته هاي قير در نزديكي استهبان‏، ‏ بوشهر‏، ‏ بهبهان‏، ‏ قصر شيرين و خرم آباد وجود دارد از آنها بهره برداري ميگردد‏.
‏جستجو براي كشف نفت:
‏يك زمين شناس با استفاده از چكش مخصوص از يك رگه سنگ نمونه برداري ميكند‏. ‏ پس از مشاهده چشم انداز منطقه و آزمايش سنگهاي سطح زمين‏، ‏ زمين شناسان ميتوانند نقشه هاي كامل و مفصلي از منطقه كه ساختار لايه هاي سنگي زيرين را نشان ميدهد تهيه كند‏. ‏ آنها با استفاده از مهارت فني و تجربه گذشته خود‏، ‏ گاهي اوقات قادرند نقطه اي را نشان دهند و بگويند كه در اينجا ممكن است نفت وجود داشته باشد‏.
‏با اين حال هيچگاه نميتوان بطور قطعي در منطقه اي خاص وجود نفت در زير زمين را ت‏أي‏يد كرد‏. ‏زمين شناسان ميتوانند بگويند كه شكل و وضع قرارگرفتن در منطقه مورد نظر به گونه اي است كه ميتوان حاوي نفت باشد‏، ‏ در نهايت تنها راه رسيدن به منابع نفت‏، ‏ حفاري در نقطه مورد نظر است‏.
‏اما پيش از حفاري‏، ‏ اقدامات ديگري هم براي اطمينان از درستي يافته هاي زمين شناسي بايد انجام شود زمين شناسان و زلزله شناسان با استفاده از بعضي ابزار و وسايل علمي
4
‏، ‏ اطلاعاتي در مورد ‏طبیعت‏ ‏و موقعيت سنگهاي سطوح زيرين زمين بدست مي آورند‏.
‏از جمله اين اقدامات‏، ‏ اندازه گيري ميزان تغييرات در حوزه مغناطيسي زمين يا نيروي جاذبه ناشي از انواع مختلف سنگهاي زيرزميني است‏. ‏ بطور كلي 98 تا 99 درصد از بودجه اكتشافات و تحقيقات زمين شناسي ‏را آزمايشهاي‏ لرزه نگاري به خود اختصاص ميدهد‏.
‏انفجار مقدار معيني ديناميت در شكاف زمين‏، ‏ ارتعاشات موجي شكل را باعث ميشود كه به زمين لرزه هاي كوچكي شباهت دارد‏. ‏ اين امواج بسرعت به داخل لايه هاي زيرين پوسته زمين ميرسد‏، ‏ اين امواج هر بار به تحت بالائي لايه اي سخت برخورد ميكند و بازتاب آن در سطح زمين توسط ژئوفون (ميكروفون بسيار حساس ) دريافت ميشود‏، ‏ ژئوفون امواج دريافت شده را به يك ضبط صوت بسيار دقيق انتقال ميدهد‏. ‏زلزله شناسان نوارهاي ثبت علائم را مورد مطالعه قرار ميدهند و با استفاده از مهارت و تخصص خود ميتوانند تشخيص دهند كه آيا شكل بنديهاي زمين شناسي به شكلي كه بتوانند يك تله نفتي را تشكيل دهد در محل موجود است يا نه‏.
‏البته ممكن است تله اي در منطقه مورد نظر شناسائي شود اما نفت در آن موجود نباشد و يا از نفت خالي شده باشد‏، ‏ بنابراين زلزله شناسان هم مانند زمين شناسان بسيار محتاطند‏.
‏حفاري براي استخراج نفت:
‏عمليات حفاري مانند عمليات‏ اك‏ت‏شاف‏ ‏كاري پرهزينه و وقت گير است‏، ‏ لذا تا زمانيكه متخصصين زمين شناسي و لرزه نگاري مشتركاً در مورد نقطه مناسب براي حفاري به توافق نرسيده اند و كل حفاري در محل مستقر نميشود

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه نفت کارآموزی را از سایت مونومارکت انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که نفت کارآموزی فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی نمونه گزارش کارآموزی سایت قرار دارد که مشابه ” نفت کارآموزی  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت مونومارکت می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/27302ODc4MTQ_.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش محتوا ی سیدا  که یک فروشگاه ساز فروش فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود نفت کارآموزی

دانلود رایگان نفت کارآموزی

فایل باکیفیت نفت کارآموزی

خرید اینترنتی نفت کارآموزی

فایل قابل ویرایش نفت کارآموزی

نفت کارآموزی با فرمت ورد

نفت کارآموزی

حتما خرید نفت کارآموزی شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” نفت کارآموزی ” در زیر آورده شده است

نفت  کارآموزی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *