مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

دانلود پایان نامه مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

دانلود پایان نامه مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

مشخصات فایل

تعداد صفحات 69
حجم 0/601 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

 
 
مقدمه
ساختار كنونی این سازمان  در نگاره 1 به تصویر كشیده شده است. مباحث حوزه منابع انسانی این سازمان در دفتر مدیریت منابع انسانی كه زیرمجموعه  مدیرعالی مالی و مشاور مدیریتی شهردار می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
ماموریت اصلی این دفتر در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
1- طراحی و مدیریت‌ سیاست‌ها و برنامه‌های ارزش افزوده منابع انسانی
2- ارائه مشاوره‌های تخصصی ، خدمات و راه حل مشكلات به شكل كارا و با تمركز بر مشتری
3- فراهم كردن ابزارهای مورد نیاز كارمندان برای برطرف كردن نیازهای مشتریان
 
برای دستیابی به این اهداف، این مجموعه دست به تدوین برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه انسانی شهرداری ممفیس زده است. اهداف اصلی حوزه منابع انسانی در این سند به شرح زیر است:
1- شناسایی و مدیریت اثربخش منابع انسانی كه برای دستیابی به اهداف سازمان حیاتی هستند
2- تربیت رهبران در سطح جهانی كه بتوانند نیروی كار با عملكرد بالا تربیت كنند
3- ترویج فرهنگ عملكرد نتیجه محور
4- ارائه مشاوره‌ها و راه‌حل‌ها در حوزه منابع انسانی بر پایه دانش روز
5- ایجاد اطمینان از تطابق با اصول سیستم شایستگی و دیگر قواعد و قوانین منابع انسانی
 
 
کلمات کلیدی:

ساختار و نظام‌های مدیریت

منابع انسانی

شهرداری ممفیس

مدیریت عملكرد

شاخص‌های ارزیابی

 
 
فهرست عناوین
فهرست نگاره‌ها 5
مقدمه 6

نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس 14

نظام مدیریت عملكرد 15

نظام جذب، انتخاب، استخدام و بكارگماری 17
نظام آموزش و بهسازی 18
راهنمای مدیریت راهبردی آموزش 19

برنامه‌های آموزشی دفتر منابع انسانی شهرداری ممفیس 36

نظام پیشرفت شغلی 37

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 39
پیوست‌‌ها 43
پیوست 1: كاربرگ‌های نظام پیشرفت شغلی 44
كاربرگ شماره 1: مسائل شغلی فعلی 45
كاربرگ شماره 2: دانش از محیط كار 46
كاربرگ شماره3: خودشناسی 48
كاربرگ شماره 4: تلفیق خودشناسی و شناخت از محیط كار 49
كاربرگ شماره 5: طراحی اهداف 50
كاربرگ شماره 6: روش عمل برای دستیابی به اهداف 52
پیوست 2: فرم پیش‌نویس برنامه توسعه فردی 53
پیوست 3: شایستگی‌های كاری و تعاریف آنها 53
 
فهرست جداول
جدول 1: هدف 1 8
جدول 2: هدف دوم 9
جدول 3: هدف سوم 9
جدول 4:هدف چهارم 10
جدول 5: هدف پنجم 10
جدول 6: مدیریت استعدادها 12

جدول 7 : مدیریت دانش و رهبری 12

جدول 8: فرهنگ عملكرد نتیجه محور 13
جدول 9: سیستم نظارت بر منابع انسانی 13
جدول 10: ابعاد عنصر خدمت به مشتری 16
جدول 11: ابعاد عنصر رهبری 16

جدول 12:ابعاد اصلی مراحل مدیریت راهبردی آموزش 20

جدول 13:حوزه‌های شایستگی درون سازمان 22
جدول 14:ابزارهای شناسایی شایستگی‌های سازمانی 23
جدول 15:علل ایجاد شكاف در دستیابی به اهداف سازمانی 24
جدول 16:هزینه‌های یادگیری 25
جدول 17:مزایای آموزش 26
جدول 18:عناصر اصلی در تدوین اهداف 28

جدول 19:شاخص‌های ارزیابی عملكردی 29

جدول 20:ویژگی‌های تدوین مطلوب اهداف 30
جدول 21:تحلیل متغیرهای عملكردی برنامه عملیاتی 31
جدول 22:روش‌های گردآوری اطلاعات 33
جدول 23:تفصیل هزینه‌های آموزشی 34
جدول 24:محاسبه ارزش پولی آموزش 35
جدول 25: دوره‌های مختلف آموزشی در دفتر منابع انسانی ایالات متحده 36
 
فهرست نگاره‌ها
نگاره 1:نمودار سازمانی شهرداری ممفیس 7
نگاره 2: نمودار سازمانی دفتر منابع انسانی شهرداری ممفیس 11
نگاره 3: نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس 14
نگاره 4: نظام مدیریت عملكرد شهرداری ممفیس 15

نگاره 5:مدل مدیریت راهبردی آموزش 19

نگاره 6:فلوچارت تحلیل اهدداف راهبردی و عملیاتی سازمان 22
نگاره 7:سوالات اصلی پس از تحلیل هزینه-فرصت 27
نگاره 8:نظام پیشرفت شغلی شهرداری ممفیس 38

نگاره 9: مدیریت بر مبنای هدف 41


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید