مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ (نکاتی برای قبل و بعد از خرید لباس مجلسی ترند)

مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

جشنی پیش‌رو دارید و می‌خواهید یک لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ بخرید؟ نگران نباشید؛ تنوع این مدل‌های لباس مجلسی به قدری بالا است که هیچ خانمی را از یافتن آیتم دلخواه خود ناامید نمیکند. اما اگر به دنبال لباس مجلسی‌هایی خاص و متفاوت از چیزهایی که تا به حال پوشیده‌اید هستید، در این نوشته‌ی رادیومدا با ما همراه باشید تا انواع مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ را به شما نشان دهیم.

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی ۲۰۱۹، ۲۰۱۸ ترکیه ای

 

 

 

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل لباس مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

مدل پیراهن مجلسی اروپایی 2019 – 2020

مدل پیراهن مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

 

پیراهن مجلسی یقه رومی اروپایی

پیراهن مجلسی یقه رومی اروپایی

پیراهن مجلسی یقه رومی اروپایی

پیراهن مجلسی یقه رومی اروپایی

دامن مجلسی اروپایی

دامن مجلسی اروپایی

پیراهن پولکی مجلسی اروپایی

پیراهن پولکی مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

بلوز گیپور مجلسی اروپایی

بلوز گیپور مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

دامن چرم مجلسی اروپایی

دامن چرم مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

بلوز طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی پلاس سایز

پیراهن مجلسی اروپایی پلاس سایز

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

بلوز چین دار مجلسی اروپایی

بلوز چین دار مجلسی اروپایی

بلوز مجلسی اروپایی

بلوز مجلسی اروپایی

پیراهن یقه گرد مجلسی اروپایی

پیراهن یقه گرد مجلسی اروپایی

پیراهن یقه هفت مجلسی اروپایی

پیراهن یقه هفت مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

بلوز مجلسی اروپایی جدید

بلوز مجلسی اروپایی جدید

بلوز مجلسی اروپایی جدید

بلوز مجلسی اروپایی جدید

لباس مجلسی دنباله دار اروپایی

لباس مجلسی دنباله دار اروپایی

لباس مجلسی اروپایی

لباس مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

پیراهن دنباله دار مجلسی اروپایی

پیراهن فون دار مجلسی اروپایی

پیراهن فون دار مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن طرحدار مجلسی اروپایی

پیراهن کوتاه مجلسی اروپایی

پیراهن کوتاه مجلسی اروپایی

پیراهن بلند مجلسی اروپایی

پیراهن بلند مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

پیراهن مجلسی اروپایی

چند نکته مفید قبل خرید مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

بیایید اعتراف کنیم که خرید لباس مجلسی کار ساده‌ای نیست با این حال نمی‌توان منکر این حقیقت شد که اگر انتخابی درست داشته باشید، با پوشیدن مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ مورد نظرتان جذاب‌ترین استایل مهمانی‌ها و جشن‌ها خواهید شد. خوب است با هم چند نکته مفید را که قبل از خرید مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ باید در نظر داشته باشیم، مرور کنیم.

  • فرم بدن خود را بدانید: از مهمترین معیاری که قبل خرید مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ باید مشخص شده باشد، فرم بدن شما است. باید بدانید که در کدام دسته از فرم بدنی قرار دارید تا مطابق با آن انتخاب درستی انجام دهید. برای مثال بهتر است خانم‌هایی که بالاتنه کوچکی دارند، پیراهن‌های آستین حلقه‌ای بپوشند.

 

  • فرم صورت خود را بدانید: اگر خیاط داشته باشید، احتمالا به شما توصیه کرده که به جز فرم بدن به فرم صورت خود نیز به هنگام انتخاب مدل برای دوخت پیراهن توجه کنید. فرم صورت نیز در چگونه به نظر رسیدن شما در مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ موردنظرتان تاثیرگذار است. برای مثال بهتر است خانم‌هایی که فرم صورت مثلثی دارند، به سراغ مدل‌های یقه گرد یا دلبری بروند.

 

  • رنگ پوست و موی خود را فراموش نکنید: اگر برنامه دارید که برای جشن یا مهمانی که به آن دعوتید، موهای خود را رنگ کنید، به هنگام انتخاب مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ نیز آیتمی را بخرید که متناسب با رنگ موی جدید و همچنین رنگ پوست شما باشد. برای مثال اگر رنگ پوست شما گندمی است، بهتر است به لباس‌های مجلسی با رنگ‌های روشن فکر کنید.

 

  • متناسب با موقعیت انتخاب کنید: یکی از نکاتی که انتخاب‌های ما را از “جذاب بودن” به سمت “زننده بودن” می‌برد، انتخاب اشتباه برای مراسم یا مهمانی مورد نظر است. رادیومدا توصیه می‌کند که میزان پوشیدگی یا باز بودن مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ خود را با توجه به اکازیون‌ها تعیین کنید. برای مثال هیچوقت برای یک مراسم یا مهمانی رسمی لباس مجلسی بسیار کوتاه و شاینی بر تن نکنید.

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۱۹

لباس‌ مجلسی اندامی بلند

برند‌های اروپایی با این مدل لباس مجلسی نشان می‌دهند که برای جذابیت داشتن لازم نیست لباس کوتاه، تنگ یا پیچیده باشد. بسیاری از آن‌ها به طور خاص از پارچه‌های برش خورده دوخته شده‌اند، که باعث می‌شود لباس بر روی بدن جذب و فیت باشد و منحنی‌های اندام را بدون محدود کردن برجسته کند و در نهایت یک طراحی راحت و شیک به دست می‌آید. گاهی میزان تغییرات در صنعت فشن غیرقابل پیش‌بینی است. طراحان زیادی در خلق تنوع و تغییر به نوعی پیشرو هستند. برای مثال، مدل لباس ساده و اندامی در برند «ولنتینو» (valentino) نمونه خوبی از گام برداشتنِ فشن، در این راه است. در هفته مد پاریس طراح این برند، برخلاف فصل قبل، با یک لباس قرمز درخشان بلند به شوی خود پایان داد.

مدل لباس مجلسی اروپایی برند ولنتینو

مدل لباس مجلسی اروپایی برند ولنتینو

مدل دیگری از این سبک را برند «الویه دیسکن» (Olivier Theysken) با استفاده از ساتن‌های سیاه و سفید براق دوخته، که دارای آستین و یقه گردنی بلند هستند. این ویژگی‌های بی‌نظیر آیتم‌های این برند را بسیار چشمگیر کرده است.

مدل لباس مجلسی 2020 برند الویه دیسکن

مدل لباس مجلسی ۲۰۲۰ برند الویه دیسکن

حتما ببینید:  لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۱۹

لباس‌های تک شانه و نامتقارن (رومی)

در فشن شو امسال لباس‌های رومی یکی از یکی باشکوه‌تر بودند و تمام توجه‌ها به این مدل‌ها در دنیای فشن جلب شد. «کریستین سیریانو» (Christian Siriano) یکی از بهترین کالکشن‌ها را در این فصل ارائه داد. او لباس‌های بسیار زیبایی را به صورت مدل‌های رومی تک آستین و بدون آستین طراحی کرد. ویژگی‌ یونیک و پرطرفدار این طراحی‌ها، استفاده از رنگ‌های متالیک (صورتی و مشکی) در پیراهن‌های تک آستین بلند با چاک تا بالای زانو است که زیبایی اندام و پاها را چند برابر میکنند. همچنین فشن شو «آشیش» (Ashish) با الهام از دهه ۶۰ لباس‌های تک آستین زیبا و جذابی طراحی کرد که در آن دوران بسیار محبوب بودند. به جز این، فشن‌شوها، «کریستین کاون» (Christian Cowan) و «سلف پورتریت» (Self-Portrait) هم چند آیتم ترند از این لباس‌های مجلسی را نمایش دادند.

لباس مجلسی رومی ترند 2020

لباس مجلسی رومی ترند ۲۰۲۰

لباس‌های شنل دار

«مجلل، فریبنده و شیک…» این‌ها ویژگی‌های لباس شنل‌دار هستند که در فشن شو امسال نمایش داده شدند. شنل اضافه شده به کت‌ها در «جیونچی» (Givenchy) باعث شد مدل‌ها خاص و مجلل به نظر برسند. برند «بالمین» (Balmain)، لباس‌های ساتن با یقه وی شکلی را طراحی کرده که دارای شنلی بلند هستند که به دور گردن بسته می شوند. این لباس مجلسی به همراه چکمه های بلند چرمی تا ران، دستکش‌های چرمی بلند و کلاه‌های ساتن هم‌رنگ ترکیب زیبایی از یک استایل ایده‌آل ساخته است. در فشن شو ۲۰۲۰ اروپا لباس‌های متنوع بیشتری نشان داده شد؛ اما این مدل لباس مجلسی را که یکی از مهمترین ترند‌های لباس مجلسی امسال است را می‌توانید در میان برندهایی مانند «رودارت» (Rodarte)، «پورتس ۱۹۶۱» (Ports 1961)، «تداشی شاجی» (Tadashi Shoji) ببینید.

مدل لباس مجلسی شنل دار 2020

مدل لباس مجلسی شنل دار ۲۰۲۰

حتما بیبینید: مدل یقه لباس مجلسی ۲۰۱۹

کت و شلوار محبوب‌ترین لباس مجلسی زنان اروپایی

کت و شلوار زنانه یکی از آن دسته پوشش‌های زنانه زیبایی است که اصالت بسیار زیادی دارد و پوشیدن آن در مجالس خالی از لطف نخواهد بود. یکی از نکاتی که باید برای انتخاب کت و شلوار‌ مجلسی زنانه به خاطر بسپارید، این است سبک‌های مختلف را به خوبی بشناسید و آن دسته از کت و شلوارهایی را انتخاب کنید که اندام شما را زیباتر و بلند‌تر نشان می‌دهد. برای این منظور به دنبال سبک‌هایی باشید که در آن‌ها کت‌های برش خورده با طول کوتاه و شلوارهای بلند که کمر شلوار دقیقا تا لبه کت ادامه دارد، استفاده کند. اگر اندام شما گلابی شکل است و پایین تنه بزرگی دارید، برای آن که به اندام خود تعادل دهید، بهتر است از شلوار‌های دم پا گشاد استفاده کنید.

بهتر است به سراغ رنگ‌هایی همچون مشکی، سفید، زغالی یا آبی دریایی بروید که کلاسیک است و همواره شیک هستند. رنگ‌هایی که استفاده از آن‌ها در هر مراسم و مجالسی پیشنهاد شده و شما را از خرید رنگ‌های اضافی در امان نگه خواهد داشت. این رنگ‌ها قابلیت ست شدن با رنگ‌های دیگر دارد و می‌توانید با ست کردن جداگانه هر یک از تکه‌های آن‌ها با یکدیگر، چندین دست کت و شلوار اداری، اسپرت یا حتی مجلسی برای خود دست و پا کنید! آخرین نکته‌ای که برای داشتن یک کت شلوار زیبا باید به خاطر داشته باشید این است که سر شانه لباسی که زیر کت می‌پوشید، باید به خوبی بر سر جای خود قرار بگیرد و آستین آن باید دقیقاً زیر استخوان مچ قرار گرفته و نباید گشاد باشد، چرا که ظاهر کلی کت شما را بد فرم خواهد کرد.

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

مدل جدید کت و شلوار اروپایی 2020

مدل جدید کت و شلوار اروپایی ۲۰۲۰

معرفی چند مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

آیا دوست دارید مدل لباس مجلسی اروپایی را با یقه قایقی امتحان کنید؟ آیتم‌هایی مانند این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ پرزرق و برق، جزء ترندهای امسال محسوب می‌شوند. این پیراهن ماکسی مخصوص شب، دارای آستین‌های بلند و کمر امپراطوری است اما یکی از ویژگی‌های خاص آن دنباله لباس است که روی زمین قرار می‌گیرد. بهترین زمان برای پوشیدن این  مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ فصل بهار است.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

صورتی رنگ مورد علاقه اکثر خانم‌ها است. اگر یکی از ایده‌آل‌های شما برای خرید یک مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ آیتمی صورتی رنگ است،  پیراهن تک آستین و چسبان زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ با جنس ریون، به خوبی زیبایی اندام خانم‌هایی که فرم ساعت شنی دارند را نشان می‌دهد.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

حتما ببینید: لباس مجلسی زنانه با پارچه‌ی کرپ ۲۰۱۹

اگر پوست سفیدی دارید، احتمالا از مزایای پوشیدن لباس‌های مجلسی با رنگ تیره مثل جیگری آگاه‌اید. این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ بلند با پارچه مخمل جیگری رنگ و یقه هالتری یکی از بهترین آیتم‌های پیش‌رو برای خانم‌های با پوست روشن و سرشانه‌های کشیده است.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

اگر دوست دارید که دامن‌های مجلسی و شیک بپوشید و به آیتم‌های چرم هم علاقه دارید، ست بلوز و دامن چرم کوتاه مجلسی یکی از استایل‌هایی است که هیچوقت دمده نمی‌شود و همیشه طرفداران خاص خود را دارد.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

یکی از زیباترین دامن‌هایی که امسال می‌توانید در بازار پیدا کنید، مدل دامن‌های پلیسه‌ای باریک و درشت است. حالا اگر این آیتم با مخمل یا پارچه‌ای براق باشد، تبدیل به یک مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ می‌شود که مناسب پوشیدن در مهمانی و مراسم‌هاست. این دامن مخمل قرمز فاق بلند با پلیسه‌های باریک پیشنهاد رادیومدا به خانم‌ها است.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

بلوز مجلسی از آیتم‌های جذاب و پرطرفدار میان اکثر خانم‌ها است. این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ حاشیه‌دوزی‌های زیبایی در ناحیه یقه و آستین دارد.  از ویژگی‌های دیگر این بلوز مجلسی یقه هفتِ این لباس است که در کنار لیست آیتم‌های شاینی و ابریشمی جدید قرار می‌گیرد.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

حتما ببینید: لباس مجلسی برای افراد چاق ۲۰۱۹

برای آن دسته از خانم‌ها که اولویت انتخاب‌شان روی پوشیدگی است، بلوزهای مجلسی مانند این مدل بهترین گزینه برای خرید مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ است. این بلوز چسبان و کشی با آستین‌های بلند و پترن راه‌راه را می‌توانید به همراه کت و شلوار یا دامن در مراسم‌های مهم بپوشید.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

آیا به دنبال مدلی از لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ می‌گردید که تا حد ممکن جزییات خیره‌کننده‌ای نداشته و مخصوص مراسم‌های رسمی باشد؟ این آیتم زیبا با رنگ‌های تیره مثل مشکی و سورمه‌ای که در قسمت دامن دارای تور و در بالاتنه آن پارچه گیپور گل‌دار به کار رفته است، مناسب اکازیو ن‌های رسمی می‌باشد.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

یکی از جذاب‌ترین آیتم‌های پترن‌دار در لیست مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰، پیراهن کوتاه سبز تیره با سبک وینتیج است. این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ نیز مناسب اکازیون‌های خاص و رسمی بوده و پشت‌باز است. شما این آیتم را چه با موهای باز یا شینیون بسته بپوشید، عالی به نظر خواهید رسید.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

آیا تا به حال لباس مجلسی پرنسسی پوشیده‌اید؟ اگر مشتاقید که این بار یک مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ پرنسسی بخرید، آیتم یقه دلبری، آستین بلند و دامن طبقه‌ای چین‌دار زیر را از دست ندهید. اگر زمانی به مهمانی دعوت شدید و فرصت زیادی برای آماده شدن نداشتید، این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰  را با موهای باز امتحان کنید.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

حتما ببینید: لباس مجلسی حریر ۲۰۱۹

اگر از میان مدل‌های لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ پیراهنی می‌خواهید که در قسمت بالاتنه تماما نود نباشد، مدل دوخته شده زیر با تور و گیپور نظر شما را به خود جلب خواهد کرد. این پیراهن مشکی از جنس پلی‌استر، با آستین‌های کوتاه، نگین‌های زیبا و کمربند چرم ترکیب چشم‌نوازی دارد. پوشیدن این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ با مدل موی کوتاه جلوه خاصی به استایل‌تان می‌بخشد.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

این مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ از جنس کتان، یک آیتم خوش‌رنگ با یقه دلبری و پشت‌باز است که پترن‌های هندسی زیبایی دارد. این پیراهن بلند دم ماهی در عین سادگی کاملا مدرن و باشکوه به نظر می‌رسد و یک لباس شب شیک برای خانم‌ها به شمار می‌آید.

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

مدل لباس مجلسی اروپایی جدید

چند نکته مفید برای بعد خرید لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

ما معمولا استرس زیادی برای انتخاب مدل لباس مجلسی دلخواه خود داریم، بنابراین انرژی و وقت خود را بیشتر به این قسمت خرید اختصاص می‌دهیم و از توجه به جزییات دیگر غافل می‌شویم. به همین دلیل شاید برای شما هم پیش آمده که در دقیقه‌های آخر رفتن به مهمانی هنوز سردرگم انتخاب اکسسوری مناسب برای تکمیل استایل خود بوده‌اید. نکات زیر در در اینگونه مواقع برای تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک کننده خواهد بود.

  • کفش مجلسی: کفش‌های شما علاوه بر زیبایی باید با سایر آیتم‌های استایل شما نیز هماهنگ باشند. به جز این موارد، به میزان راحت بودن کفش‌های مجلسی بی‌توجه نباشید. برای اینکه از جشن لذت ببرید، کفش مناسب با موقعیت انتخاب کنید. یعنی اگر قرار است برقصید و در پوشیدن استیلتوها مبتدی به شمار می‌آیید، کفش‌های پاشنه کوتاه‌تر، لژدار یا پهن را پا کنید.
  • زیورآلات: دیگر زمان “هر چه بیشتر به خود آویزان کنید، لوکس‌تر به نظر می‌رسید”، به سر رسیده است. بنابراین لازم نیست تمام جعبه جواهرات‌تان را برای یک جشن و مراسم خالی کنید. سعی کنید باتوجه به مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ یک یا دو اکسسوری شیک بپوشید. برای مثال اگر یک پیراهن یقه هفت  بر تن دارید، انداختن یک گردنبند ظریف و شیک راه‌کار خوبی است.
  • کیف مجلسی: این روزها به سختی می‌توانید خانمی را پیدا کنید که در جشن‌ها یک کیف با حجم بزرگ به دست داشته باشد. بنابراین رادیومدا هم توصیه می‌کند به جای آیتم‌های نسبتا بزرگ، به سراغ کیف‌های مجلسی کوچک و دستی بروید. همچنین در هنگام رفتن به مراسم، تا حد ممکن لوازم ضروری بردارید و کیف خود را پر نکنید. این کار باعث راحتی بیشتر شما نیز خواهد شد.
انتخاب کیف ست با مدل لباس مجلسی اروپایی

انتخاب کیف ست با مدل لباس مجلسی اروپایی

بهترین راه فروش لباس مجلسی‌های ته کمد چیست؟

آیا چند دست لباس مجلسی نو و در حد نو و شیک ته کمدتان وجود دارد که فرصت پوشیدن آن‌ها را ندارید و بعضی از لباس‌ها حتی برای شما تنگ یا گشاد شده‌اند؟ بهترین کار در این مواقع فروش این لباس‌های مجلسی با قیمتی منصفانه است. اگر می‌پرسید، لباس‌های ته کمد را کجا بفروشیم، پیشنهاد می‌کنیم اپلیکیشن کمدا را انتخاب کنید. با نصب کمدا شما به یک شبکه اجتماعی دخترانه با گروه سنی مختلف و هزاران سلیقه متفاوت می‌پیوندید. بنابراین به سادگی می‌توانید همه لباس‌های مجلسی مورد نظرتان را با در نظر گرفتن تخفیف‌های خوب بفروشید. همچنین اگر لباس مجلسی جدیدی می‌خواهید، می‌توانید به دسته لباس مجلسی‌های کمدا که تخفیف‌های ۵۰% تا ۷۰% دارند، نگاهی بیندازید و مدل دلخواه خود را انتخاب کنید. در ادامه چند نمونه از لباس مجلسی‌های موجود در کمدا را می‌بینید:

 

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی از اپلیکیشن کمدا

شما کدام مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ را پسندیدید؟

شما قصد خرید کدام آیتم از انواع مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰  را دارید؟ می‌توانید نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

لباس مجلسی‌های توی کمد را کجا بفروشیم؟

پیشنهاد می‌کنیم اپلیکیشن کمدا را انتخاب کنید. با نصب کمدا شما به یک شبکه اجتماعی دخترانه با هزاران سلیقه متفاوت می‌پیوندید و به سادگی می‌توانید همه لباس‌های مجلسی مورد نظرتان را با در نظر گرفتن تخفیف‌های خوب بفروشید.

چه نکاتی را باید قبل از خرید لباس مجلسی در نظر گرفت؟

خوب است با هم چند نکته مفید مانند در نظر گرفتن فرم بدن،دانستن فرم صورت، دقت به رنگ پوست و مو و دقت به موقعیت مراسم را قبل از خرید مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ در نظر داشته باشیم.

برای بعد از خرید چه نکاتی را مد نظر قرار بدهیم؟

در نظر گرفتن نکاتی مانند چگونگی انتخاب کفش مجلسی، زیورآلات و کیف مجلسی را در این پست رادیومدا بخوانید.

نظر دهید

پاسخ دهید

Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0