متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

در این مقاله متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

در این مقاله متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 17
حجم 0/83 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

 
 
 چكیده
نظر به اینكه دلیل اصلی شكست سیستم های پایگاه داده تحلیلی، عدم تشخیص لزوم ایجاد آنهاست، تحلیل لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا انواع پرس و جو  دسته بندی شده و سپس بر روی یك پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن با سایزهای مختلف اعمال شد و دیدیم كه در رابطه با پرس و جوهای چندبعدی  و مجتمع ، وجود پایگاه داده تحلیلی ضروری بوده و در رابطه با پرس و جوهای تودرتو  و پیوندی ، استفاده از پایگاه داده تحلیلی مفید بوده و برای پری و جوهای ساده  و محاسباتی ، استفاده از پایگاه داده مناسب تر می باشد. در این مقاله، هدف از متدولوژی، ارائه یک چهارچوب کاری است.
 
 
کلمات کلیدی:

پایگاه داده تحلیلی

طراحی پایگاه داده تحلیلی

تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

 
 
 
مقدمه
با بررسی منابع مختلف، دیدیم كه به چگونگی ساخت پایگاه داده تحلیلی بسیار پرداخته شده است. ساخت پایگاه داده تحلیلی شامل مراحل زیر است:
– انتخاب فرایند تجاری: این فرایند، فرایند عملیاتی اصلی در سازمان مورد نظر می باشد . سازمان مورد نظر شامل چندین سیستم می باشد که در آن داده ها برای پایگاه داده تحلیلی جمع آوری می شوند.
 
– انتخاب دانه : دانه در واقع یک رکورد در جدول حقیقت می باشد و می تواند یک تراکنش خاص باشد.
– انتخاب بعدها : مانند زمان، محصول و مشتری به همراه شناسایی ویژگیهای آن بعد.
– انتخاب حقایق قابل اندازه گیری جدول حقایق : این حقایق مقادیر شمارشی و افزودنی می باشند.
– تشخیص پارامترهای تحلیلی: رکوردی که خلاصه ای از بعضی رکوردهای جدول حقیقت سطح پایه را ارائه می دهد.
 
 
پس از ساخت چهارچوب اصلی پایگاه داده تحلیلی، فعالیتهای زیر به منظور پركردن اطلاعات آن باید صورت گیرد:
آماده سازی، یکپارچگی، تحلیل سطح بالا، خصوصی سازی
آماده سازی برای هر منبعی انجام می شود و شامل استخراج داده، پاکسازی آن و احتمالا بایگانی آن قبل یا بعد از پاکسازی می باشد. قدم دوم شامل تطبیق داده و یکپارچگی آن می باشد که پاکسازی چند منبعه می باشد. قدم سوم محاسبه دیدهای تحلیلی از دیدهای پایه و در واقع ایجاد پارامترهای تحلیلی می باشد. قدم چهارم شامل استخراج و خصوصی سازی اطلاعات، در واقع ایجاد پایگاه پردازش تحلیلی خاص  می باشد.
 
در این گزارش ابتدا انواع پرس و جو دسته بندی شده و ساختار داده ای هر یك ارائه می شود. هدف از این دسته بندی، تشخیص لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی با توجه به انواع پرس و جو كه به آن اعمال می شود می باشد. بنابراین، پس از آن، نحوه پاسخگویی هر یك از این انواع بر روی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن در سایزهای مختلف ارزیابی می شود. به این منظور مقاله ارائه شده دارای هفت بخش دیگر است. در بخش یك، انواع پرس و جو دسته بندی می شود و ساختار داده ای هر دسته ارائه می شود. در بخش دوم، پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو ارائه می شود. در بخش سوم، یك پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات معرفی می شوند. بخش چهارم شامل بررسی نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جوهای دسته بندی شده بوده و در بخش پنجم، نتایج آزمایشات بررسی می شود. خلاصه مقاله در بخش ششم ارائه شده و در نهایت، بخش هفتم دربرگیرنده فهرست منابع می باشد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
1- چكیده 2
2- کلید واژه 2
3- مقدمه 2

4- دسته بندی انواع پرس و جو 3

 
5-2- پرس و جوی ساده 3
5-3- پرس و جوی مجتمع 4
5-4- پرس و جوی تودرتو 4
5-5- پرس و جوی پیچیده 4
5-6- پرس و جوی محاسباتی 5
2-6- پرس و جوی پیوندی 5
2-7- پرس و جوی بزرگ 5
2-8- پرس و جوی چندبعدی 6

5- پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو 6

 

6- معرفی پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات 6

 
6-1- جدول1: جدول شخص (Person_Table) 7
6-2- جدول3: جدول شماره تلفن اشخاص (Tel_Table) 8
جدول4: جدول قرارداد (Contract_Table) 8
6-3- جدول5: جدول تعهدات (Commitment_Table) 8
6-4- جدول6: جدول خسارت (Damage_Table) 8
6-5- شکل1: دیاگرام ارتباطی پایگاه داده 9
6-6- جدول 7 : جدول حقیقت (Insurance_Fact) 9
6-7- جدول 8 :بعد زمان (Time_Dimension) 9
6-8- جدول9: بعد شخص (Person_Dimension) 9
جدول10 : بعد تعهد (Commitment_Dimension) 9
7- نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جو 11
 
5-1- نتایج اجرای پرس و جوی ساده 11
5-2- نتایج اجرای پرس و جوی مجتمع 11
5-3- نتایج اجرای پرس و جوی تودرتو 12
5-4- نتایج اجرای پرس و جوی پیوندی 12
5-5- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی دو بعدی) 13
5-6- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی سه بعدی) 14
8- بررسی نتایج 15
9- خلاصه و نتیجه 16
10- فهرست منابع 16
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید