جولای 9, 2020
طرح درس  سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی در دسته بندی فایل های طرح درس قرار داشته و شامل طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی ,طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی,دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی ,طرح,درس,سالانه,ریاضی,دوم,راهنمایی,سالانه,ریاضی,راهنمایی می باشد. مشخصات کلی طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی :

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی ,طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی,دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی ,طرح,درس,سالانه,ریاضی,دوم,راهنمایی,سالانه,ریاضی,راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح-درس-سالانه-ریاضی-دوم-راهنماییلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بودجه بندی سالانه ریاضی دوم ‏راهنمایی(طرح در س سالانه
‏  ‏طرح در س سالانه ( بودجه بندی سالانه ) درس ریاضیات پایه : دوم راهنمایی سال تحصیلی‏88-‏ ‏89‏دبیر : مدرسه :
‏ماه
‏هفته
‏جلسه
‏صفحه
‏موضوع واهداف كلی درس
‏ فعالیت های دیگر ومواد لازم
‏مهر
‏اول
‏1
‏—-
‏معارفه – آزمون از درس ریاضی پایه اول – گروه بندی دانش آموزان
‏آزمون كتبی یا شفاهی
‏2
‏4-1
‏مجموعه – معرفی مجموعه – قراردادها ونمادها
‏حل كاردركلاس ها – مجموعه ای از اشیا یا اشكال – كتاب
‏دوم
‏1
‏9 – 5
‏زیرمجموعه – مجموعه تهی – زیرمجموعه های یك مجموعه – حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – كتاب
‏2
‏14-12
‏عدد صحیح – یادآوری اعداد علامت دار – بردار صحیح – قرینه ی یك عددصحیح
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب – دماسنج -ساعت
‏سوم
‏1
‏18- 15
‏جمع عددهای صحیح – جمع متناظر با یك بردار – مختصر نویسی – جمع دوعدد صحیح با تبدیل به جمع و تفریق معمولی
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب
‏2
‏21-19
‏قرینه مجموع – نشان دادن خاصیت قرینه مجموع برروی محور- حاصل جمع دو عدد صحیح را با استفاده از قرینه یابی بدست آوردن – توانایی حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب
‏چهارم
‏1
‏26- 23
‏تفریق عددهای صحیح – تفریق متناظر با یك بردار – تبدیل تفریق به جمع با محور وبدون محور- بدست آوردن حاصل تفریق ها – بدست آوردن حاصل عبارت های مختصر شده – توانایی حل مسئله های مربوطه
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب
‏2
‏27- 1
‏آزمون مرحله ای به منظور رفع مشكلات درسی
‏سئوالات تكثیر شده از قبل
‏آبان
‏اول
‏1
‏33- 29
‏ضرب عددهای صحیح – حالت های مختلف ضرب دوعدد صحیح با مدل محور و مخزن فیزیكی – علامت حاصل ضرب دوعدد را تشخیص دهد
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب – مدل فیزیكی
‏مخزن آب یا مدل های مشابه – رفع اشكال ازمون جلسه قبل
‏2
‏38- 35
‏تقسیم دو عدد صحیح – علامت حاصل تقسیم دوعدد را تشخیص دهد
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب
‏دوم
‏1
‏43- 41
‏حساب – توان – یادآوری ضرب و تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی – كاربردآنها
‏حل كاردركلاس ها – كتاب – كاغذ های مربع شكل به تعداد دانش آموزان ‏–‏ رسم صفحه 40
‏2
‏46-44
‏ضرب و تقسیم اعدادتوان دار با توانهای مساوی – كاربرد آنها
‏حل كار در كلاس ها- حل تمرینات
‏سوم
‏1
‏51- 48
‏شمارش – نوشتن یك عدد در مبنایی غیر از ده با توجه به جدول ارزش مكانی با استفاده از شكل سپس تقسیم ها – بردن یك عدد از مبنای غیر ده به مبنای ده – عدد را در مبنا های مختلف خواندن و نوشتن
‏حل كار در كلاس ها – حل تمرینات – اشیا برای شمارش مانند خودكار – چوب – دكمه و غیره- بسته های ده تایی صد تایی و غیره از اشیا فوق -كتاب
‏2
‏56-52
‏كار برد مبنا – حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات
‏چهارم
‏1
‏56- 29
‏آزمون مرحله ای به منظور رفع مشكلات درسی
‏سئوالات تكثیر شده از قبل
‏2
‏62- 59
‏جذر – مجذور یك عدد – مفهوم جذر- جذر اعداد كه جذر دقیق دارند – جذر حاصل ضرب و حاصل تقسیم- اعداد منفی جذر ندارند
‏حل كاردر كلاس ها – رفع اشكال آزمون جلسه قبل – آماده كردن جدول توان دوم اعدادطبیعی – كتاب – رسم صفحه 58
‏آذر
‏اول
‏1
‏65- 62
‏جذر تقریبی – محاسبه جذر تقریبی با استفاده از مساحت مربع وشكل آن
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – اشكال كتاب
‏2
‏69- 6‏6
‏جذر اعدادی كه یك واحد از مجذور كامل كوچك تر باشند – حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب
‏دوم
‏1
‏78-72
‏هندسه (1) – مثلث قائم الزاویه – یادآوری حالت های تساوی دو مثلث –
‏ترسیم مثلث قائم الزاویه در دو حالت ‏–‏ حالت های تساوی دو مثلث قائم الزاویه
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – نقاله – گونیا – خط كش – پرگار – انواع مثلث كه با مقوا درست شده است – كتاب
‏2
‏83- 80
‏توازی – علائم و قراردادها – اصول اقلیدس – ئرسم خط موازی با یك خط
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب – خط كش- گونیا – پرگار
‏سوم
‏1
‏89- 85
‏خطوط موازی و مورب – اگر دو خط موازی باشند و خطی آنها را قطع كند 8 زاویه به وجود می آید كه 4 تا 4 تا مساویند و بالعكس – حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – خط كش – گونیا -نقاله – كتاب
‏2
‏97- 93
‏مجموع زاویه های داخلی مثلث – استفاده از آن برای به دست آوردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها – زاویه خارجی مثلث – زاویه ی خارجی مثلث برابر است با مجموع دو زاویه داخلی راس های دیگر مثلث – حل مسئله
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – كتاب – خط كش -نقاله – پرگار – انواع مثلث مقوایی – قیچی – رسم صفحه 92
‏چهارم
‏1
‏97‏ – 1
‏آزمون مرحله ای به منظور رفع مشكلات درسی
‏سئوالات تكثیر شده از قبل
‏2
‏ – 99
‏102
‏چهار ضلعی ها – معرفی چهار ضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها – مربع مستطیل و لوزی نوعی متوازی الاضلاع هستند
‏حل كاردركلاس ها – حل تمرینات – رفع اشكال آزمون جلسه قبل – كتاب – انواع چهار ضلعی ها ی مقوایی
‏دی
‏اول
‏1
‏ – 103
‏105
‏رسم چهار ضلعی ها با استفاده از خاصیت های آنها – اثبات خاصیت چهار ضلعی ها
‏حل كاردر كلاس ها – حل تمرینات – خط كش – گونیا -نقاله – پرگار – كتاب
‏2
‏——-
‏حل تمرینات صفحه 106 و107 توسط دانش آموزان و رفع اشكال توسط معلم
‏كتاب – خط كش – نقاله – پرگار – گونیا – رسم صفحه 108
‏دوم
‏1
‏——-
‏حل تمرینات دوره ای صفحه 109 و 110 توسط دانش آموزان و رفع اشكال به منظور آمادگی برای شركت در امتحان نوبت اول
‏ ——————————
‏2
‏——-
‏حل تمرینات دوره ای صفحه 111 و 112 توسط دانش آموزان – محاسبه نمرات مستمر با توجه به فعالیت های كلاسی و امتحانات كتبی
‏ ——————————
‏ امتحانات نوبت اول ( سه هفته )
‏ ‏
‏بهمن
‏دوم
‏1
‏115-113
‏ عدد گویا – معرفی عددگویا – نمایش عدد های گویا – تساوی اعداد گویا
‏حل كاردر كلاس ها – كتاب – خط كش
‏2
‏ – 115
‏ 118
‏بردار هایی كه ابتداو انتها و عددمتناظر با آنها عددی گویا باشد – قرینه ی یك عدد گویا -علامت یك كسر
‏حل كاردر كلاس ها – حل تمرینات – خط كش – كتاب

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی را از سایت مونومارکت انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی طرح درس سایت قرار دارد که مشابه ” طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت مونومارکت می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/11399NDEzMzc_.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش محتوا ی سیدا  که یک فروشگاه ساز فروش فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

دانلود رایگان طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

فایل باکیفیت طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

خرید اینترنتی طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

فایل قابل ویرایش طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی با فرمت ورد

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

حتما خرید طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی ” در زیر آورده شده است

طرح درس  سالانه ریاضی دوم راهنمایی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *