طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (3900 تومان)

طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (3900 تومان)

پایان نامه مقطع كارشناسی رشته الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (3900 تومان)

پایان نامه مقطع كارشناسی رشته الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

مشخصات فایل

تعداد صفحات 47
حجم 0/171 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته الکترونیک

طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

 

ویژگی های دستگاه اندازه گیری

اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان می شود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه  به کار می رود، دقیقا معلوم ومورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.

 

هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه  اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.

1-گستره ی اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.

2-ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه ی تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که می تواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود.

3-حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری با بیشترین بودن حساسیت،  اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما معمولا گستره ی اندازه گیری کم می شود.

4-درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت معمولا با افزایش گستره ی اندازه گیری درستی کم میشود(یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)

5-دقت: نشان دهنده ی میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان می دهد.

 

 

فهرست
 
فصل اول 1
اندازه گیری فرکانس 1
1-1- ویژگی های دستگاه اندازه گیری 2
1-2- کالیبراسیون(برسنجیدن) 4
1-3- تنظیم دستگاه اندازه گیری 4
1-4- قسمت های مختلف دستگاه های اندازه گیری 4
1-5- اندازه گیری فرکانس 6
1-6- تقسیم بندی باندها وفرکانس ها 6
1-7- فرکانس متر هاو مدارات ارائه شده برای آن 7
1-7-1- فرکانس متر های آنالوگ 8
شکل 1-5-بایاس مستقیم 10
شکل 1-6-بایاس معکوس 11
شکل1-7-MAGIC-T 11
1-7-2- فرکانس متر های دیجیتال 12
فصل دوم 14
پیش تقسیم کننده و شکل دهنده ی سیگنال 14
2-1- بخش تقسیم کننده ی فرکانس 15
شکل 2-1-شمارنده ونسبت تقسیم های به دست آمده 16
شکل 2-2-شکل موج پایه های شمارنده 16
شکل 2-3-شمارنده 4 بیتی 17
شکل2-4-بلوک دیاگرام کلی تقسیم کننده ها 18
2-1-1- معرفی تقسیم کننده SP8704 18
2-2- قسمت تقویت و شکل دهی سیگنال 19
شکل 2-5-بخش تقویت و شکل دهی سیگنال 20
شکل 2-6-تعیین نقطه کار ترانزیستور 21
شکل 2-7- منحنی هیسترزیس تراشه اشمیت تریگر 22
فصل سوم 23
کنترل و شمارش تعداد پالس ها 23
3-1- کلاک سیستم 24
3-1-1- توزیع کلاک سیستم 24
شکل3-1-توزیع کلاک میکرو 25
3-1-2- منابع کلاک سیستم: 26
شکل 3-2-اسیلاتور کریستالی 27
شکل 3-3-اسیلاتور RC خارجی 28
اسیلاتورRC  کالیبره شده داخلی 28
شکل 3-4-کلاک خارجی 29
اسیلاتور تایمر/ کانتر 29
3-2- تایمر / کانتر ها 30
3-2-1- تایمر / کانتر یک 30
3-2-2- تایمر/کانتر دو 31
3-3- نمایش اطلاعات 32
3-3-1- پیکره بندی و ارتباط LCD با میکروکنترلر AVR 34
شکل 3-5-اتصال LCD به پورت A میکرو 35
فصل چهارم 35
تشریح عملی پروژه 35
4-1- تغذیه مدار 36
شکل 4-1-مدار تغذیه 36
شکل 4-2-افزایش ولتاژ رگولاتور 37
4-2- تعیین عملکرد دستگاه 37
شکل 4-3-تغییر عملکرد به وسیله رله 38
4-3- قسمت تقسیم و شکل دهی سیگنال ورودی 38
شکل 4-4-قسمت ورودی مدار 39
4-4- شمارش پالس ها و کنترل مدار 40
شکل 4-5-نحوه اتصال کریستال ها به میکرو 41
4-5- نرم افزار پروژه 42
4-5-1- برنامه 42
مراجع: 46
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید