طراحی و ساخت اتاق آنتن

طراحی و ساخت اتاق آنتن

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی در رشته مهندسی الكترونیك هواپیمائی با عنوان طراحی و ساخت اتاق آنتن

طراحی و ساخت اتاق آنتن

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی در رشته مهندسی الكترونیك هواپیمائی با عنوان طراحی و ساخت اتاق آنتن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 5/343 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی الكترونیک هواپیمایی

طراحی و ساخت اتاق آنتن

 
چكیده 
مراحل طراحی و ساخت یك اتاق آنتن در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته شده است. یك چنین اتاقی از ضروریات هر مؤسسه مجهز به امكانات آنتن و رادار می باشد و فضای مناسبی برای اندازه گیری مشخصات مختلف آنتن فراهم می كند. كاربرد دیگر این آنتن در امكان اندازه گیری سطح مقطع راداری اجسام می باشد. همچنین این اتاق جهت مصون ماندن نیروی انسانی از خطرات تشعشع الكترومغناطیسی در حین اندازه گیری آنتن سودمند می باشد. 
 
علاوه بر اصول طراحی اتاق آنتن، یك نظریه ریاضی كارآمد تحت عنوان شرط مرزی جذب به صورت نوینی در این پایان نامه مطرح شده و تلفیق دو شرط مرزی جذب فیزیكی موج و مدل ریاضی آن به اختصار مطرح شده است.لازم به ذكر است كه در ابتدا به شرح تئوری ناحیه سكوت اتاق آنتن می پردازیم، سپس به روشهای مختلف اندازه گیری و محاسبه ناحیه سكوت اشاره می كنیم و بعد از آن نتایج آزمایشات انجام شده را ارائه می كنیم و مرغوبیت اتاق را مورد بررسی قرار می دهیم .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتاق آنتن

اندازه گیری آنتن

شرط مرزی جذب

اتاق بدون انعكاس

مدلسازی فضای آزاد

جاذب موج الكترومغناطیسی

 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: محاسبه ناجیه سكوت اتاق آنتن و تعیین كیفیت اتاق 1

1- مقدمه                                     2
2- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق كنتن       4
3- اندازه‌گیری مقدار انعكاس در ناحیه سكوت     6
4- تحلیل نتایج آزمایش:                       15
5- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش           17
 

فصل دوم: طراحی و مدل سازی اتاق انتن          25

1- مقدمه                                     27
2- نظریه جذب امواج الكترومغناطیسی            28
3- جاذب باند باریك                           29
4- جاذب باند پهن                             30
5- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوكهای جذب       31
6- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها                  32
7- ناحیه سكوت آنتن                           33
8- طراحی اتاق                                34
9- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن                   35
10- نتیجه                                    38
11- پیشنهادات                                38

فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن                39

نتیجه گیری                                   42
فهرست مراجع                                  43
 
 
فهرست شكلها و جداول:
شكل شماره 1- نمای كلی آنتن فرستنده و گیرنده.. 5
شكل شماره 2- منحنی پترن تست شده آنتن مرجع…. 8
شكل شماره 3- منحنی انحراف سطح توان……….. 9
شكل شماره 4- انحراف پترن آنتن تحت تأثیر موج انعكاس  10
شكل شماره 5- منحنی پترن موج ساكن…………. 15
شكل شماره 6- جهت حركت آنتن………………. 18
شكل شماره 7- مجموعة اندازه گیری توان دریافتی. 19
جدول شماره 1- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 20
جدول شماره 2- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 20
جدول شماره 3- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 20
جدول شماره 4- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 21
جدول شماره 5- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 21
جدول شماره 6- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف 21
شكل شماره 8- زاویه بین آنتن فرستنده و گیرنده. 22
شكل شماره 9- پترن آنتن………………….. 23
شكل شماره 10- امواج انعكاس از مانع بی اتلاف…. 29
شكل شماره 11- انعكاس موج از مانع در محیط تلفدار 30
شكل شماره 12- نمونه جاذب های الكترومغناطیسی… 32
شكل شماره 13- مدار نمونه ای اندازه گیری ضریب انعكاس جاذب 32
شكل شماره 14- مدار نمونه ای اندازه گیری افت انتقال جاذب  33
شكل شماره 15- نمایی از اتاق آنتن………….. 35
شكل شماره 16- مقایسه جذب موج در روش پیشنهادی و روش MUR   37
 
 
کلمات کلیدی انگلیسی:
Antenna room
Anechoic chamber
Free Space Modeling
Antenna Measurement
Electromagnetic Absorber
Absorbing Boundary Condition
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید