جولای 9, 2020
سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص در دسته بندی فایل های دانلود پروژه های آماده دانشجویی قرار داشته و شامل سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص ,سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص,دانلود سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص ,سير,طبيعي,پروژه,از,ابتدا,تا,مرحله,اجرا,17,ص,طبيعي,پروژه,ابتدا,مرحله,اجرا می باشد. مشخصات کلی سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص :

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص ,سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص,دانلود سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص ,سير,طبيعي,پروژه,از,ابتدا,تا,مرحله,اجرا,17,ص,طبيعي,پروژه,ابتدا,مرحله,اجرا

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير-طبيعي-پروژه-از-ابتدا-تا-مرحله-اجرا-17-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بحث اجرايي
‏تهيه طرح و نظارت بر اجرا
‏كارفرما
‏مشاور
‏پيمانكار
‏تامين منابع ما‏لي ‏به عنوان هدف نهايي
‏(سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا):
‏1-مطالعات مقدماتي (فاز مطالعات اوليه)
‏2-تصويب كليات طرح
‏3-تامين اعتبار
‏4-انتخاب مهندسين مشاور
‏5-تهيه نقشه هاي مقدماتي، محاسباتي و اجرايي (فاز طراحي)
‏6-مناقصه، انتخاب پيمانكار و عقد قرارداد
A‏- ‏براي اجراي ‏يك ‏طرح كليات آن طرح مي شود.
‏مليات طرح مورد نظر مي توان مربوط به بيمارستان، مدرسه، دانشگاه، ساختمان مسكوني، سد يا مخزن، تصفيه خانه، راه، پل، جاده و … باشد.
‏به عنوان مثال اگر بخواهيم از نقطه A‏ تا B‏ يك راه بسازيم يا در مورد مطالعات اوليه آن براي امكان سنجي محلي براي ساخت دانشگاه اقداماتي مد نظر باشد بايد آن را مورد بررسي قرا‏ر‏ دهند.
‏اين امكان سنجي به چند دسته تقسيم مي شود:
‏1-‏مالي و اعتباري. مثل پروژه هاي نيمه تمام
‏2- منطقه اي (توپوگرافي) مثل ساخت پل يا يك راه
‏3- فرهنگي و سياسي، از لحاظ موقعيت اجتماعي ساخت يك پروژه در يك مكان خاص
‏4- اقتصادي، مثل برگشت پول يك سد در ظرف سي سال
‏5- فني، مثل ساخت يك سازه (ساختمان) روي گسل
‏2
‏ذيحساب
B‏- ‏حال پس از تصويب موارد بالا كليات طرح به ذيحساب منتقل مي شود كه در سازمان دارايي با توجه به بودجه هاي ملي بررسي و در مرحله دوم طرح مورد تاييد و تصويب نهايي قرار مي گيرد.
‏معاون ‏مالي ‏مدير عامل‏ ‏ ‏ ‏سازمان دارايي
‏بودجه هاي جاري، ‏درآمدهاي جاري، هزينه هي جاري=‏ كه ارگان درآمد دارد و هزينه مي‏كند.
C‏-‏ در اين قسمت كه تامين اعتبار مي باشد در هر سازماني كه قرار است بودجه ملي مصرف شود شخصي به نام ذيحساب كه از وزارت اقتصاد و دارايي و دستور العمل هاي آن پيروي مي كند همراه مديرعامل و 2 معاون مالي تامين اعتبار مي كنند.
‏بنابراين ذيحساب پول تصويب شده در تهران را به پروژه هاي عمراني تخصيص مي دهد.
‏در اين زمان وقتي تصويب شد پروژه با توجه به بودجه اي كه براي آن تخصيص داده شده آماده ساخت مي گردد (تامين اعتبار)
D‏:‏ انتخاب مهندسين مشاور:
‏(روال): 1-آگهي در روزنامه و دعوت از مشاوران: مشاور با دادن سوابق و جلسه اي كه با كارفرما دارد با توجه به امتيازي كه كارفرما مي دهد مورد تاييد قرار مي گيرد.
‏2-بررسي اسناد ارزيابي ارائه شده توسط مشاوران و گزينش چند مشاور توانمند
‏3-دعوت از مشاوران گزينش شده جهت شركت در مناقصه
‏4-برگزاي مناقصه و تعيين مشاور برنده كه معمولا مناسبترين قيمت هست.
E‏:‏ پس از تعيين مشاور او به تهيه نقشه هاي مقدماتي، محاسباتي و اجراي مي پردازد.= (فاز طراحي)
‏طرح توجيهي را از بررسي نقشه هاي مقدماتي به كارفرما مي دهد و كارفرما پس از تاييد به انجام محاسبات دقيق تر مي پردازد و آن به نقشه اجرايي مي رساند.
F‏:‏ انتخاب پيمانكار:
‏1-آگهي روزنامه و دعوت از پيمانكاران براي آوردن اسناد ارزيابي.
‏2-جلسه بررسي اسناد ارزيابي و گزينش پيمانكاران توانمند كه قابليت اجرا دارند.
‏3-دعوت از پيمانكاران به شركت در مناقصه و بررسي اسناد مناقصه
‏3
‏(مثل بررسي يك منطقه از لحاظ داشتن آب، برق، شرايط جوي مناسب، منابع ماشين آلاتي به عنوان مثال مناطق مرزي و مدنظر داشتن هزينه ها براي گرفتن مجوز و بررسي معادن نزديك به كار براي مصالح و حتي ميلگرد و در نهايت امن بودن يا ناامني منطقه از عواملي است كه پيمانكار بايد در نظر داشته باشد).
‏4-برگزاري مناقطه و تعيين پيمانكار برنده 3 معمولا پايين ترين قيمت هستند.
‏توضيح در مورد شماره 3 اين است كه در اين مرحله بايد پيمانكاران چك تضمين شده يا مبلغ نقدي يا 5% كل هزينه كه براي حسن انجام تعهدات است كه اگر در مناقصه قبول شودذ و از انجام تعهدات منع ورزد اين چك تضمين شده ضبط مي گردد.
‏تضمين هاي پيمان:
‏1-تضمين شركت در مناقصه توسط چك تضمين شده بانكي يا ضمانتنامه بانكي
‏2-ضمانت نامه حسن انجام تعهدات كه به صورت 5% رقم كل قرار داد مي باشد.
‏3-تضمين اخذ پيش پرداخت كه به صورت 8% تحويل زمين و 5/6% تجهيز كارگاه مي باشد. (به صورت سفته يا حساب مشترك يا ضامن معتبر ضمانتنامه بانكي مستقيم پرداخت به پيمانكار
‏4-ضمانتنامه كسور وجه الضمان
‏5-حسن انجام كار 10% از هر صورت وضعيت كسر و نزد كارفرما باقي مي ماند به مدت يكسال
‏توضيح براي شماره 5 اين است كه 5%‏ بعد از تحويل موقت و 5% بعد از تحويل قطعي از نزد پيمانكار آزاد مي گردد و به جاي 80% از وجه حسن انجام كار ضمانتنامه كسور وجه الضمان را پيمانكار به كارفرما مي دهد.
‏4
‏چارت سازماني كارگاه
‏به ترتيب اهميت
‏مدير ‏عامل ‏ ‏مدير پروژه‏ ‏ ‏سرپرست كارگاه
‏….
‏مباشر عمليات حفاري و انفجار
‏مباشر عمليات تزريقي
‏مباشر عمليات بتني
‏مباشر عمليات خاك
‏مسئول اخذ مجوزها و رفع معارض
‏نگهباني و حراست
‏كارپردازي و تداركات
‏حسابداري
‏مسئول دفتر فني
‏هيئت مديره بايد سهامدار باشند كه با جسه اي مديرعامل را از داخل يا خارج از مجموعه انتخاب مي كنند.
‏مدير پروژه رابطه بين مدير عامل و سرپرست كارگاه مي باشد كه مي تواند همزمان چند پروژه‏ را مديريت كند.
‏پيشرفت اجرايي
‏تفويضي
‏سنتي
‏زمان
‏مديريت به ترتيب از ابتدا و گذشته به صورت سنتي، مشورتي، مشاركتي و يا تعويض مي تواند باشد كه در مديريت سنتي به اين ترتيب بود كه يك نفر مستقيم گيرنده بود و در مديريت مشاورتي فقط با مشورت مديريت انجام مي شود ولي در نهايت تصميم نهاي با يك نفر بود و در مشاركتي هم بدين صورت بود كه چند نفر تصميم را با هم مي گ‏ي‏رند.
‏اگر بخواهيم نمودار پيشرفتي دو نوع مديريت
‏سنتي و تفويضي را با هم مقايسه كنيم داريم:
‏پس مديريت به چهار دسته تقسيم مي شود:
‏تفويضي
‏مشاركتي
‏مشورتي
‏تعويضي
‏شروط شراكت در مديريت مشاركتي نيز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه عبارتند از:

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص را از سایت مونومارکت انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی سایت قرار دارد که مشابه ” سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت مونومارکت می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/14380NDA5NDQ_.jpg

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش محتوا ی سیدا  که یک فروشگاه ساز فروش فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

دانلود رایگان سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

فایل باکیفیت سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

خرید اینترنتی سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

فایل قابل ویرایش سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص با فرمت ورد

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

حتما خرید سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص ” در زیر آورده شده است

سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا 17 ص

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *