دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی 
تعداداسلایدها:29
نوع فایل:پاورپوینت
ما انسانها به رغم اینکه قرنهاست دوست داریم بدن خودرا انکارکنیم، باید بپذیریم که اصولاً ارگانیزمهای زیستی هستیم هدفهای روزمرة ما، یا به قول پرلز هدفهای پایانی، براساس نیازهای زیستی ما قراردارند، که به گرسنگی، میل جنسی، بقا، سرپناه و تنفس محدود می شوند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید