دانلود پاورپوینت کریپتوکوکوزیس

دانلود پاورپوینت کریپتوکوکوزیس

دانلود پاورپوینت کریپتوکوکوزیس

دانلود پاورپوینت کریپتوکوکوزیس
تعداداسلایدها:27
نوع فایل:پاورپوینت
عفونت قارچب است که توسط مخمر کریپتوکوکوس نئوفورمنس ایجاد می شود و در افراد با نقص ایمنی باعث غفونت کشنده  می شود.
این کپسول ازجنس پلی ساکارید و یا موسین می باشد واز فاکتورهاب اصلی بیماریزایی محسوب می شود
این کپسول از کلوکورونوزایلومامام،گالاکتوزایلومانان و مانوپروتئین تشکیل شده است.در مهار سیستم ایمنی نقش دارد.
در افراد با سیستم ایمنی سالممعمولا یک عفونت گذرا با علایم خفیف بالینی ابجاد می نماید.این مخمردارای 2 واریته و 4 سروتایپ است.
واریته نئوفورمنس و واریته گتی که مخزن اولی در طبیعت مدفوع پرندگان  به ویژه کبوتر ومخزن گتی درختانی با صمغ قرمز مانند  اوکالیپتوس می باشد.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید