دانلود پاورپوینت  چارچوبی برای نظام پاسخگویی

دانلود پاورپوینت  چارچوبی برای نظام پاسخگویی

دانلود پاورپوینت  چارچوبی برای نظام پاسخگویی

دانلود پاورپوینت  چارچوبی برای نظام پاسخگویی
تعداداسلایدها:61
نوع فایل:پاورپوینت
   " در بین کارهای تو کارهایی است که ناچار باید خودت انجام دهی از جمله آنها موضوع مطالب و نامه‌هایی است که از طرف کارگزارانت (حکام برگزیده) با مرکز حکومت مبادله می شود و تسهیلاتی که حکمرانان حوزه تو به منظور ایفای وظیفه و تسریع در اجرای امور از تو درخواست می کنند باید سریعا" اجابت شود و همچنین پاسخ به درخواست‌های مردم است در روزی که به تو می‌رسد، درخواست‌هایی که به سبب زیادت آنها یارانت (مسئولین) را دلتنگ می‌سازد و نیز باید آگاه باشی که کلیه پاسخ‌ها را نویسندگان حکومت از عهده نتواند برآید، لذا لازم است که نامه های حساس و فوری را شخصا بنگاری و در تحریک چرخهای امور کشور  اهمال روا مداری ……….. آنچنان  کار را به روزها قسمت کن که روزانه هرکارمطابق برنامه انجام شود و امور در اثر عدم انضباط وترتیب مختل و آشفته    نگردد       ……..ای مالک برای مراجعان خود زمانی را مقررکن و به مشکلات و نیازهای آنها شخصا رسیدگی کن .

…. آنچه می‌بخشی به خوشرویی ببخش (تا خواستار را گوارا آید) و اگر به انجام خواهش او توانا نبودی و یا مصحلت ندانستی آنچه از او منع می‌نمایی با مهربانی و عذر خواهی پاسخ گو (تا نرنجد و کینه ات را به دل نگیرد).
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید