دانلود پاورپوینت هوش عاطفی

دانلود پاورپوینت هوش عاطفی

دانلود پاورپوینت هوش عاطفی

دانلود پاورپوینت هوش عاطفی
تعداداسلایدها:15
نوع فایل:پاورپوینت
آیا مایل هستید…؟
در محیط کار و زندگی فردی موثر باشید؟
احساسات خود رادرک کنید و چرائی آن را بدانید؟
آگاهانه احساس کنید و عمل کنید؟
دوستان بیشتری داشته باشید؟
رابطه خوب و نزدیکی با دیگران برقرار کنید؟
اگر این چنین است…!!!
احساسات خود را مدیریت کنید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید