دانلود پاورپوینت نظام تولید بهنگام

دانلود پاورپوینت نظام تولید بهنگام

دانلود پاورپوینت نظام تولید بهنگام

دانلود پاورپوینت نظام تولید بهنگام
تعداداسلایدها:26
نوع فایل:پاورپوینت
یکی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی سیستم تولید به موقع است که در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی
 کنترل تولید قرار گرفته است.
امروزه به لحاظ محدودیتهای اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازارها ، استفاده بهینه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری در بخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها وروش های کار سنتی سهم خود را در بازار حفظ نمایند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید