دانلود پاورپوینت نرم افزار رایانه

دانلود پاورپوینت نرم افزار رایانه

دانلود پاورپوینت نرم افزار رایانه

دانلود پاورپوینت نرم افزار رایانه
تعداداسلایدها:31
نوع فایل:پاورپوینت
برنامه رایانه: دنباله ای از دستورالعمل ها برای رایانه، یک نرم افزار چندین برنامه را شامل می شود.
مفهوم برنامه ذخیره شده: معماری نوین سخت افزار که در آن برنامه های ذخیره شده نرم افزار قابل دسترسی می باشند و دستورالعمل های آن در پردازنده مرکزی، یکی پس از دیگری اجرا می شوند.
مستند سازی:  شرح نوشته شده ای از توابع برنامه نرم افزاری
عامل حیاتی سازمان های تجاری
حافظ مبنای اصلی کار و نحوه طراحی و عمل نرم افزار در برابر تغییرات سازمانی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید