دانلود پاورپوینت مکتب پول گرای متعارف

دانلود پاورپوینت مکتب پول گرای متعارف

دانلود پاورپوینت مکتب پول گرای متعارف

دانلود پاورپوینت مکتب پول گرای متعارف
تعداداسلایدها:38
نوع فایل:پاورپوینت
 
اگر نظریه عمومی کینز را برحسب نظریه مقداری پول (که در فصل 2 تشریح گردید) بخواهیم بیان کنیم، نظریه عمومی کینز دلالت بر این دارد که در شرایط اشتغال ناقص (که می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم یابد) سرعت درآمدی پول (V) کاملاً بی‌ثبات است و بطور انفعالی با هر تغییر مستقلی در عرضه پول (M) یا در درآمد پولی (PY)، خود را تطبیق می‌دهد. 
در حالت دام نقدینگی، افزایش در عرضه پول دقیقاً و بطور کامل توسط تغییر مخالفی در سرعت گردش پول، خنثی می‌گردد. افزایش در عرضه پول تماماً بصورت مانده‌های سفته بازی یا راکد (در یک سطح درآمد و نرخ بهره ثابت) درمی آید.
 در حالت دام سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری کاملاً بی‌کشش است نیز افزایش در عرضه پول هیچ اثری بر سطح درآمد حقیقی ندارد. عرضه پول در تاثیرگذاری بر درآمد حقیقی بی‌اثر می‌شود زیرا سرمایه‌گذاری به تغییرات نرخ بهره حساس نیست. اگر با ثابت بودن سطح درآمد، تقاضای پول افزایش یابد، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت. 
درهر یک از این دو حالت حدی کینزی پول بی‌اهمیت است. تحت چنین شرایطی، اگر چه رابطه نظریه مقداری به قوت خود باقی است، کینزی‌های متعارف می‌گویند که این رابطه برای تجویز سیاست پولی بلا استفاده می‌باشد.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید