دانلود پاورپوینت موزه فرش

دانلود پاورپوینت موزه فرش

دانلود پاورپوینت موزه فرش

دانلود پاورپوینت موزه فرش 
تعداداسلایدها:25
نوع فایل:پاورپوینت
تاریخچه:                                            
دراوایل دهه ی پنجاه گروهی از متخصصان ومحققان فرش ایران پشنهاد احداث موزه ی فرش ایران را به مسئولین وقت دادند.
دلایل احداث:      -احداث و راه اندازی کارخانه های فرش                        ماشینی وسودجویی سرمایه دارن
                     -از بین بردن جنبه های فرهنگی-هنری                         این صنعت
                     -اتخاذ سیاستهای غلط در قبال پیشرفت                           تکنولوژی که باعث برهم خوردن اقتصاد                       بین خانه های روستایی که عمدتا تولیدکنندگان قالی بودندوهمچنین باعث تضعیف بازارهای بین المللی فرش ایران شد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید