دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم عصبی خود مختار(ANS)

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم عصبی خود مختار(ANS)

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم عصبی خود مختار(ANS)

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم عصبی خود مختار(ANS) 
تعداداسلایدها:17
نوع فایل:پاورپوینت

سیستم عصبی خود مختار  بخش ناخودآگاه، اتوماتیک و غیر ارادی عمده سیتم عصبی است و از برخی نقاط در تضاد با سیستم عصبی سوماتیک (ارادی) است.
بخش حرکتی (efferent) سیستم عصبی خودمختار بزگترین مسیر انتقال پیام از CNS به اندام های غیر ارادی است.
سیستم عصبی خود مختار گوارش(ENS) بخشی از ANS
شبکه مزانتر(شبکه آئروباخ)
شبکه زیر مخاطی
ورودی از سیستم عصبی سمپاتیک  و پاراسمپاتیک
بخش حسی (afferent) سیستم عصبی خود مختار دارای اهمیت بخصوص در کنترل اندام های غیر ارادی است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید