دانلود پاورپوینت معماری سرویس گرا

دانلود پاورپوینت معماری سرویس گرا

دانلود پاورپوینت معماری سرویس گرا

دانلود پاورپوینت معماری سرویس گرا
تعداداسلایدها:72
نوع فایل:پاورپوینت
بر طبق نظر تحلیلگران صنعتی بیش از 80 درصد ازبرنامه های کاربردی حرفه فروخته شده در فاصله سالهای 2005 تا 2008 میلادی بر اساس اصول معماری سرویس گرا (SOA) شکل می گیرند.
 اصطلاح "معماری سرویس گرا" بیانگر دیدگاهی از معماری نرم‌افزار است که استفاده از سرویس های نرم‌افزاری با درجه اتصال سست (Loosely Coupled) را جهت پشتیبانی از فرآیندهای حرفه پیشنهاد می کند.
 در حقیقت این سبک از معماری از دیدگاه سنتی محصورسازی منطق حرفه تحت اشیا و مولفه ها پشتیبانی می کند اما این محصورسازی بر اساس فرآیندهای حرفه می باشد. 
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید