دانلود پاورپوینت مدیریت عملکرد و روش ارزیابی متوازن

دانلود پاورپوینت مدیریت عملکرد و روش ارزیابی متوازن

دانلود پاورپوینت مدیریت عملکرد و روش ارزیابی متوازن

دانلود پاورپوینت مدیریت عملکرد و روش ارزیابی متوازن
تعداداسلایدها:19
نوع فایل:پاورپوینت
– ایجاد نتایج بهتر در سازمان
– ایجاد یک فهم مشترک از نتایج
– روشی برای توسعه کارکنان
– بـهبود عملکرد
– برآورده نمودن خواسته های ذی نفعان
– ارتباط فـرآیندها و کارکنان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید