دانلود پاورپوینت مدلسازی سیستمهای دینامیکی

دانلود پاورپوینت مدلسازی سیستمهای دینامیکی

دانلود پاورپوینت مدلسازی سیستمهای دینامیکی

دانلود پاورپوینت مدلسازی سیستمهای دینامیکی
تعداداسلایدها:79
نوع فایل:پاورپوینت
استفاده از سیگنال نویز به عنوان مدلی برای عوامل ناشناخته داخل سیستم. 
مثال:
نویزهای القائی، نیروی باد برای هواپیما، امواج برای کشتی (اغتشاشات خارجی)
نویز حرارتی در یک مدل ترانزیستوری، تولرانسهای المانهای یک مدار (اغتشاشات داخلی)
استفاده از سیگنال نویز به عنوان مدلی برای عوامل ناشناخته داخل سیستم. 
مثال:
نویزهای القائی، نیروی باد برای هواپیما، امواج برای کشتی (اغتشاشات خارجی)
نویز حرارتی در یک مدل ترانزیستوری، تولرانسهای المانهای یک مدار (اغتشاشات داخلی)

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید