دانلود پاورپوینت مدارهای منطقی

دانلود پاورپوینت مدارهای منطقی

دانلود پاورپوینت مدارهای منطقی

دانلود پاورپوینت مدارهای منطقی
تعداداسلایدها:28
نوع فایل:پاورپوینت
آسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما
از ارقام دودویی(binary digits (bits))، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.
n بیت داده شده می تواند نشانگر 2^n عدد باشد.
با ده انگشت می شود تا 1023 شمرد!
در این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید